Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT L 8c.

HYPOTHEKEN IN HET BUITENLAND. 31 DECEMBER 19

Datum ^ Aflos- Totaal be- Aard eu ^^eM^T Aan-

van Rente, bedrag boekjaars T" Slng Rang. drag voor- ^ng der Matste taxat.e.

afsluiting. (vreemde (vreemde afIos" Per afgaande onder- waar

valuta). valuta), sing. jaar. hypotheken. panden. | Datum. | Bedrag, borgen.

1 2 3 | 4 1 5 | 6 7 8 ~j V~ 10 I 11 I 12 I (T~

co

De hypotheken gespecificeerd en gerangschikt naar de landen op te nemen - Ltt 1Vh 'fde-r+ land Samen te tel!en en de som in onderstaande recapitulatie in Ned Crt om te rekenen kunÏÏtoÊ ïooS "v 7een "ZJZSTSSS^J^ T V^S ^aangewezen,

verwijst. (Zie Stalt sl aanteekening T) de" VOet Van den Staat geplaatste verklarende noot

RECAPITULATIE.

Frankrijk . . . Frs a = f

België a =

enz. . . a _, "

Totaal hypot. eken buitenland . . . f , .

Sluiten