Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

257

STAAT L 13.

OVERZICHT VAN DEN STAND VAN HET BEDRIJF. 31 DECEMBER 19 . .

Verz. kapitaal Wiskundige Verz. kapitaal Wiskundige

+ 10 X rente reserve + 10 X rente reserve

in de oorspronkelijke valuta. k°ers. ;„ guidens Ned. Crt. 1 2.3 4 5 | 6 "

Nederland. ~

Culdens

Belg. Frs

enz

Totaal Nederl. Portefeuille .

Ned.-Indië.

Guldens

\

enz. . . .

Totaal Ned.-Ind. Portefeuille . .

België. Francs

enz , •

Totaal Belgische Portefeuille . .

Enz.

Algemeen Totaal . . Herverzekerd:

Guldens

Belg. Frs

enz

Totaal herverzekerd . . 11 I TT

Verzekerd voor eigen risico (overeenkomende met het = totaal van Staat 16)

N B' iTneHri»epaling Va1 "ie reserveciifers de in Staat 15 aangegeven methoden te volr/en Ind.en herverzekeringen voorkomen in andere valuta^, ^ wwrin?de hnnM lT?^-g ' h er°m„rent °nd<" dezen staat inlichtingen* te geven hif ^ m Portel«"u« van verschillende landen valt te stillen volgens de a ïaatVïs^^ - *» ^^SS£

») Deze totaalbedragen onder dezen staat te specificeeren naar de maatschappijen.

17

Sluiten