Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE PERIODE

*7

Kan dit het misschien zijn, Jeanne, wat je hoopt van een man, en mag ik die man dan zijn?

Zie, lief, ik heb mij trachten uit te drukken, zoo rustig mogelijk, wel met emotie, maar toch zonder lyriek. Geloof je nu, dat ik van je houd, Jeanne, en geeft je dat wat rust en voldoening en geluk?

Ik verlang zoo naar je brief. O, ik ben hartstochtelijk verliefd op je om je uiterlijk en je innerlijk en om alles. Je bent een werkelijkheid geworden droom.

Geheel jouw

Willem

* #

O, ik wou in je armen liggen, ik wou dat je mij doodde, - niet gauw, maar langzaam, langzaam, - dat ik mijn leven weg voelde vloeien door jouw wil, - dat ik in jouw armen een goden-dood stierf! O, gestorven, wèg te zijn, - om dan in jouw gedachtenis eeuwig voort te leven! O, lief! Zóó zou ik zijn van jou alleen, van jou, uitsluitend van jou... Zóó wou ik, dat nooit meer iemand me zag, dat nooit meer iemand iets van me hebben zou... Zóó wou ik zijn van jou, zóó wou ik, dat je mij had: mijn doode lichaam, en mijn ziel, die eeuwig bij jóü wezen zou... Daar denk ik altijd aan, altijd! Ik sidder van de onuitsprekelijke weelde, dat ik eenmaal in jouw armen sterven zal... dat jij mijn lippen toe zal kussen, dat jij mijn oogen sluiten zal, o, mijn God!

Lief, lief, ik aanbid je! Je maakt me zalig door je liefde, zalig, ik wil niets meer, ik wensch niets meer, ik denk absoluut aan niets dan aan jou... Ik heb je lief, zooals ik nog nooit één wezen heb liefgehad, - mijn heele bestaan is liefde voor jou, ik weet niets, ik voel niets dan jou, jou...

Jeanne

* *

Bussum, Villa Parkzicht 7 April '99

Liefste,

Ik kan het niet helpen, maar ik voel voortdurend de behoefte om me tegen jou uit te spreken: als 't je verveelt, dan zeg je 't wel, en dan laat ik het.

Sluiten