Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62

LIEFDESBRIEVEN

gistermorgen schreef, dat je gauw wéér zou schrijven, en... toch is er niets gekomen. Je bent toch niet ongesteld geworden? Ga toch niet vreemd tegenover mij staan, smeek ik je, want ik voel me zoo eigen en zacht en vertrouwelijk voor je. Maar als je ongesteld mocht zijn, want daar ben ik zoo bang voor, bedenk dan stilletjes in jezelf, dat je veel wilskracht hebt, en veel gezond verstand, dat zal je opbeuren en je kracht geven om gauw weer heelemaal beter te zijn. Ik heb erg over die kaartjes zitten denken, waarom ze nog niet kwamen; toen kreeg ik het idee, dat je misschien dat wapentje er op zou willen hebben, dat ook op je gewone kaartjes staat, en dat dat eenigen tijd kost, om gegraveerd of zoo iets te worden. Maar jij schrijft, dat je al 136 kaartjes hebt verstuurd, ze zijn dus klaar.

Toe, vergeef me, ik zal niet meer zoo klagen, want dat is zoo vervelend voor je. Ik wil je liever wat vertellen van de menschen, die wij visites kunnen gaan maken, als je hier logeert. Over de Witsen's en de Versluysen heb ik 't al gehad. Dan wou ik met je gaan naar de familie Goorengel. Mevr. de Wed. Ooorengel is de aanstaande schoonmama van Boeken en van Schendel, die dus zwagers worden. Haar man, die resident van Timor was, is onbemiddeld gestorven, zoodat ze alleen haar weduwenpensioen heeft en erg kalm moet leven. Ze heeft eenige zoons en eenige dochters, die er allemaal een beetje Oostersch uitzien. Hugo en Jacques zijn zoo'n beetje artiest, geloof ik, de anderen ken ik nauwelijks. Haar dochters, ik ken er drie, maar er moeten er meer zijn, heeten Truus (de toekomstige mevrouw van Schendel) en Adrienne, bijgenaamd Dientje of ook wel Sidin (Mevr. Boeken) en Jeanne. Ze wonen op de Ceintuurbaan in Amsterdam, en je zal het wel een curieus huishouden vinden. Dan zullen we ook eens gaan naar Mevr. Royaards, wier man de groote acteur is, wat je ook wel aardig zult vinden, en naar den heer en mevr. C. G. van 't Hoog. Ik kom er zoowat eens in de drie maanden.

Dan kunnen we ook eens gaan naar L. van Deyssel (K. Alberdingk Thym) den bekenden schrijver, die met zijn vrouw in Baarn woont. En naar Mevr. de Wed. van Gogh te Bussum, wier man een broer was van Vincent van Gogh, den schilder.

Ik schrijf je dit maar; we kunnen 't natuurlijk ook laten, maar misschien vind je 't interessant.

Je schreef in je voorlaatsten brief, dat je mij wel eens ongerust

Sluiten