Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE PERIODE

75

Nu is mijn papier vol en 't is middernacht. Daarom neem ik nu afscheid tot morgen. Jij slaapt misschien al en ik ga hetzelfde doen. Maar eerst kust je heel innig

je liefhebbende Willem

* #

Bussum, Parkzicht 22 April '99

Allerliefste, ik zal je nu eerst bedaard gaan antwoorden op alles wat je schrijft, dan komt er weer een beetje slag en terug-slag in onze correspondentie. De boel loopt anders zoo door elkaar, vind je ook niet?

Ten eerste dan over je portret. Je weet nu, geloof ik, wel, dat ik in alle werkelijk-serieuse dingen ernstig ben en daarom zal je voelen, dat ik, wat ik nu zeggen ga, niet zeg, om je gerust te stellen, maar omdat het zoo is. Hoor dan eens: ik vind je portret alleraangenaamst, ik ben er verschrikkelijk blij mee, en ik heb het gezet op het hoekje van den schoorsteen, waar vlak bij die groote rieten stoel staat, dien je kent, en waar ik altijd op zit. Maar hoe ik er ook mee in mijn schik ben, toch hindert mij één ding er in, n.1. dat het jouw gezicht niet precies weergeeft. Want daar heb je gelijk in, maar daarin ook alleen. (Dit „alleen" slaat natuurlijk uitsluitend op deze portret-kwestie.) En jouw gezichtje vind ik veel aardiger en sympathieker, wijl mooi-menscnelijker, dan dat portret. De fotograaf heeft (waarschijnlijk door bijschilderen) van je gezicht iets veel banalers gemaakt, dan het in werkelijkheid is. Het leven is er een klein beetje uit. Zooals je er op staat, zie je er bijna uit als een klassiek model, terwijl de fijne gevoeligheid van je voorkomen voor een groot deel is weg-gemaakt. Maar de lijnen zijn er natuurlijk toch in, daar kunnen ze gelukkig niet aan knoeien. Je hoeft dus heelemaal niet bang te zijn, dat je mij zult tegenvallen, al kijk ik ook nog zooveel op dat portret, want ik mis er iets van jou in, en als ik je dus weer in werkelijkheid zie moet je en zal je mij altijd meevallen, want dan zie ik weer de echte en waarachtige Jeanne, zooals ze er uitziet in werkelijkheid. Ben je nu een beetje gerustgesteld over jezelf? Want ik zeg je, zooals altijd, de waarheid, Hef!

Verder zeg je, dat jü nooit iets zult willen, wat ik niet wil. Dat vind ik ontzettend Hef van je, maar laat ik er tegenover stellen, dat

Sluiten