Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE PERIODE

95

Ik geloof, dat je mij intuïtief genoeg kent, om te voelen, dat mijn verzen op jou geen flauwe, fantastische complimentjes zijn. Den zin ervan, dien je, weet ik, ook voelen zult, meen ik diep-serieus, en ik maak die verzen niet om je te vleien, maar omdat ik het echt voel, al maakt natuurlijk de fantasie de quintessens van wat ik voel tot beelden.

Ik ben zoo bhj, dat mijn werk voor Mei af is, want nu kan ik mij weer uitsluitend met jou bezig houden. Voor vandaag tenminste, want ik weet niet precies, of ik t je al schreef, maar ik ben in Ede erg met mijn N. G. correspondentie achterop geraakt. Daar begin ik nu morgen mee, maar dat is met een dag of drie ook afgeloopen. Vanavond schrijf ik je een levendiger brief. Tot zoolang kust je zacht

je liefh. Willem

Bussum, Parkzicht April '99

Liefste,

Ik was tot 10 uur uit theeckinken geweest, want mijn Literaire Kroniek voor Mei is nu gelukkig al weg. Geloof me toch, hef, ik vind je brieven zoo verschrikkelijk prettig: je moet nooit denken, dat je zeurt, zooals je zegt. Want alles wat je zegt, vind ik verrukkelijk en interessant, en ik ben zoo bhj, dat ik het lezen mag en dat je zoo schrijft.

Je hebt nu zeker de verzen ontvangen; die kwamen vandaag zoo opeens, toen ik mijn hteraire kroniek afhad. Ik kan dezen brief niet lang maken, want vanavond moet hij nog op de post, anders krijg je er morgenochtend geen. Maar één ding wou ik je toch even zeggen: je zult er misschien boos om worden, maar ik durf het toch te doen, want we zijn geëngageerd. O, ik heb van die tijden op een dag, soms heele dagen lang, dat ik niets anders zou willen doen, dan je heel hef zoenen, en daar tusschen door zeggen: Jeanne, ik heb je hef. Want ik heb 't je, geloof ik, al meer gezegd: ik ben heelemaal niet van steen of staal. O, je kent me nog eigenlijk heelemaal niet, zooals ik ben. En dat zoenen moet je maar op den koop toenemen, want ik zal erg hef zoenen, en vriendelijk en zacht, zoodat je er heelemaal geen hinder van hebt.

Sluiten