Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE PERIODE

99

zaam in mij is ontstaan, zóó heb ik het neergeschreven, - ondanks mijzelf, en zonder de bewustheid waaróm het zoo moest zijn. En dit alles zeg ik je, omdat ik wèl ontzettend graag zou willen, dat je het las, maar er toch eigenlijk een beetje ongerust over ben. Want, zie je, uit dit boek zal je merken, dat ik heelemaal zoo naïef niet ben, als je denkt, dat ik ben, en véél meer van het leven weet, dan jij veronderstelt. Maar dat kan ook niet anders, hef, - ik, die een Haagsch meisje ben, en alle denkbare en ondenkbare boeken gelezen neb! Dit zijn geen verontschuldigingen, dat moet je goed begrijpen, hef. Ik zou geen letter anders willen hebben in mijn boek: wat mij betreft moet het zóó zijn, woord voor woord, - ik zeg dit alles je alleen, opdat je voorbereid zal zijn, want ik wéét, dat het je heel erg verbazen zal. -

O, hef, geef me hier eens antwoord op: denk je heusch, dat mijn temperament zacht en kalm en gehjkmatig is? O, dat is in 't geheel niet, in 't gehéél niet waar! Als iets me diep heeft gegriefd, of als ik onrechtvaardig behandeld word, dan kan ik zoo hartstochtelijk, zoo ontembaar-wüd-driftig zijn! Dan laat ik me heelemaal in mijn verontwaardiging gaan en mijn gewone zelfbeheersching is weg, totaal. O, hef, ik zou wel graag in jouw oogen een zacht, hef, meegaand en volgzaam schepseltje zijn, dat je, geloof ik, denkt dat ik ben, maar, nietwaar, 'tis toch veel eerlijker zóó! En nu ik toch aan het biechten ben: ik ben zoo zelfzuchtig, Hef! Ik zou wel verwonderd zijn, als een ander dat tegen me zei, maar diep-inwendig wéét ik, dat ik 't ben. Ik denk nooit om anderen, nooit; er zijn maar o, zoo weinig menschen, waar ik wèrkehjk iets om geef, ik durf het niet te zeggen, hoe weinig maar. En toch, hoe zal ik 't uitdrukken, - ik ben niet opzettelijk egoïstisch; ik ben 't, omdat 't fond van mijn natuur zoo onafhankelijk is en zoo koud. En ook dit geloof ik: dat het de heihge pUcht is van ieder mensch zichzèlven gelukkig te maken. Dit klinkt heel vreemd, maar voor mij is „gelukkig" synoniem met „goed". Het is mijn innige overtuiging, dat een gelukkig mensch niet slecht kan zijn. Misschien zie ik verkeerd: misschien kan men alleen gelukkig worden door andere menschen gelukkig te maken, en niet geheel door zichzelf, zooals ik dat denk. Maar hierdoor weet jij nu toch, hef, dat ik heelemaal, heelemaal alleen ben van jou, omdat ik mijzelf niet verdeden kan, - ik geef mij aan één, of aan niemand!

Nu zou ik zoo heel graag willen, dat je me op dezen brief een

Sluiten