Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE PERIODE

IOI

kans op de honderd of duizend brieven, o, ik zou best kans zien je er evenveel terug te schrijven. (Dit zal jou nu misschien juist weerhouden om 't te doen, ben ik bang.)

Nu zal ik je nog eens iets vertellen: ik vond het tegenwoordig iets ontzettend-afschuwelij ks om uit logeeren te gaan, om, al was 't maar voor een paar dagen uit mijn eigen omgeving te zijn, waar ik al mijn gewoontetjes en wenschen volgen kan, - en nu verlang ik toch zoo! Dit zeg ik nu heelemaal niet, om 't je hoogelijk te laten apprecieeren, dat ik kom, - 't is puur, puur egoïsme, dat ik zoo graag bij je ben.

En nu mijn allerliefste, mijn schattig jongetje, nu ga ik heusch eindigen, hoor. Ik sla mijn armen om je heen, en zoen je hééle gezichtje, waar ik o, zooveel van houd. (Ik zou het anders niet doen, niet kunnen doen.) Dag, éénige, allerliefste!

jouw eigen Jeanne Toe, schrijf me, schrijf me toch gauw hierop terug!

* *

Liefste, allerliefste, éénige schat, O, wat heb je me een ontzettend groot pleizier gedaan met me die literaire kroniek van jou te sturen! Ö, wat een magnifiek antwoord is dat! Zoo goddekjk-klaar, zoo juist-treffend en onomstootelijk-waar! Je moet niet boos worden, lief, dat ik dit zeg: (natuurlijk is alles goed wat jij denkt en schrijft) maar ik waardeer 't zoo, dat je 't stuk mij zond, en o, ik ben toch zóó blij, dat je Borel zoo heel kalm en bedaard de waarheid zegt. Ik zou wel bij je willen zijn, en je ineens een zoen geven, zoo heerlijk als ik dat vind!

Nu over je verzen, lief, waar je me, o, zoo trotsch-gelukkig door maakt! Ik lees ze, lees ze weer en weer, met aldoor grooter genot! Ik wou er zoo graag later met je over spreken, wat ik zoo ontzettendmooi heb gevonden, en waarom, - mag ik? Dat gaat veel beter dan er over te schrijven, en ik zou 't zoo allerheerlijkst vinden.

O, lief, nu heb je dien langdradigen ik-brief al gelezen. Bi dénk er voortdurend aan, of het niet beter was geweest, niet zoo te schrijven, maar eigenlijk denk ik toch van wèl. Ik zal je eens iets zeggen, (wat een heel slechte troost voor je is, als ik soms dingen mocht doen, die je niet goed vindt van me): ik kan nooit anders

Sluiten