Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

114

LIEFDESBRIEVEN

ik niets doe, zonder het er met jou over te hebben..." dat dit me in mijn eigen oogen verhoogt, en dat ik al de vermogens van mijn verstand en mijn gevoel zal samen-voegen om jou te begrijpen, altijd, met heel mijn innerlijk Zijn? O, lief, laat me altijd bij je mogen komen met al mijn daden, plannen en gedachten, laat me je altijd alles mogen zeggen, lief 1 Jij bent de eerste aan wien ik vraag me te helpen, de éénige, aan wien ik dat vragen wil. Het is mijn eigen schuld misschien wel, dat velen me niet begrijpen, omdat flc mij voor de menschen altijd zorgvuldig gesloten houd, - maar ik kan ook het teeder-intieme van mijn ziel niet geven aan iedereen, - dat zou ik ontwijding gelooven!

O, ik ben eigenlijk toch zoo'n erg onmaatschappelijk mensch!

Ik verzamel nu al allerlei dingen, die ik noodzakelijk van je weten moet, maar die ik je liever persoonlijk wil vragen. En dan ben ik ontzettend verlangend te weten, wie jij gelijk geven zal: de wereld of mij!

Een innigen zoen van haar, die altijd van je houden zal:

Dit mooie, zoo uitstekend voor de naamteekening geschikte hart ontdekte ik ineens in het papier. Zeker expres er in gedrukt, nietwaar, bovenste beste? Dien bijnaam wil ik houden voor altijd; ik ben gewoon op die prachtige woord-vondst verliefd en er heelemaal door verrukt!

* *

Bussum, Parkzicht 27 April '99

Liefste, Deze brief zal niet lang worden, want ik ben den heelen dag op de been geweest, o.a. heb ik heen en weer geloopen naar

Sluiten