Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

149

jouw liefde is voor mijn leven! O, ik ben niets meer, ik kan niets zonder jou! O, waarom is die tijd zoo gauw voorbij gegaan, - die tijd, dien jij voor me gemaakt hebt tot den zaligste, lichtste en zonnigste van heel mijn leven. O, Willem, Willem, waarom kan je nu toch niet bij me zijn! O, als je hoofd lag aan mijn borst, en ik je armen voelde om me heen, dan wist ik 't zoo, dan voelde ik 't zoo heel innig, dat jij van mij was en ik van jou, - dan wou ik niets meer, niet spreken, niet denken zelfs, - mets, niets...

Jij moet nu niet bedroefd zijn, lief, want al zal 't je een beetje vreemd zijn in 't eerst, omdat je aan mijn nabij-zijn gewoon was geraakt, - ik ben er toch, als dit bewustzijn misschien iets waard voor je is, en ik denk altijd-door aan je, altijd-door. Ik eindig nu, maar morgenochtend schrijf ik weer. Nu, goeden-nacht, mijn hefste, hefste, - wees niet treurig over me.

De ontvangst thuis was innig hartelijk en je moet veel vriendelijke groeten hebben.

Ik sla mijn armen om je heen, en zoen je, zoen je.

jouw Jeanne

* *

Bussum Parkzicht 6 Juni '99

Allerhefste-voor-altijd,

Ik had gedacht je vanavond een langen brief te schrijven, maar Mevrouw T.inn, die dat blijkbaar niet wou hebben, heeft er zich met hand en tand tegen verzet, door plotseling jarig te worden vandaag. Om nu niet bij die vreemde-fcmülie-praat te zitten, zijn Verster en ik aan het wandelen gegaan, en we hebben toen een kopje koffie gedronken bij „Jan Tabak", dat hóteL waar wij het eerst hebben gezeten en voor zoover het ging, hebben koffie gedronken, op dien dag der dagen, 5 April. Daarna hebben wij bij Koderitsch gethee'd, en eindelijk is Verster nog een uurtje op mijn kamer blijven zitten. Het is nu kwart over elven Cs avonds natuurlijk) en ik wil je, voor 't naar bed gaan, toch even nog iets van me laten hooren, dan breng ik dezen morgenochtend op de post.

O, hef, ik wist niet, dat ik zóó inwendig-ontroerd kon zijn! Ik weet niets anders, ik voel niets en niets, dan dat je weg bent en dat

Sluiten