Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i56

LIEFDESBRIEVEN

natuutlijk wel een man kunnen krijgen (als je er een had willen hebben) omdat je er zoo aardig en superieur-mooi uitziet, maar toch was het er waarschijnlijk een geweest, die heelemaal niets van je voelde of begreep. Maar ik voél je, Lief! geloof me toch! jou en je innerlijke zijn tot diep in mijn ziel. O, daar ben ik zoo blij om, dat, hoe meer ik je leer kennen, mijn intuïtie over jou niet alleen heelemaal uitkomt, maar dat de werkelijkheid zelfs nóg mooier is. Ik val inderdaad op mijn knieën voor je neer, niet omdat je mijn aanstaande bent, en dat dan zoo gebruikelijk is, maar omdat jij bent, heelemaal zooals je bent. Ik geef mij waarachtiglijk geheel aan je over: doe met mij wat je wil en waar je pleizier van hebt. Want ik wil alles doen voor jouw pleizier!

O, Jeanne, we zullen zoo'n ontzettend pleizier hebben samen. We zullen lachen en spelen en werken en pret maken. We zullen beurtelings zijn vroolijk-schertsend of diep-gemoedelijk, beurtelings lief-wild of innig-teer. O, dat ik jou mag hebben, en dat je mij niet versmaadt! We zullen zijn als twee onschuldig-dartele, maar ook als twee diep-voelende en overal-het-mooie ziende kinderen met elkaar! Wil je zoo met mij zijn, liefste Schat?

Daar komt van Meurs! Tot straks.

Ja, hij vraagt, of ik mee thee ga drinken. Ik sluit nu maar, en breng dan deze meteen op de post.

Met meer kussen dan je wilt

jouw eigen Willem

* *

Bussum, Parkzicht 7 Juni '99

Lieve Engel,

Juist toen ik mijn vorige op de post ging brengen, kwam je heerlijke tweede brief. O, Jeanne, ik voel zoo klaar, dat je nu pas eigenlijk mijn meisje bent, nü, na die vijf weken van samenzijn. Eerst was je het wel in den vorm en in mijn gedachten, maar in werkelijkheid stond je nog zoo ver van me af, verder dan ik het zelf vermoedde, omdat ik je eigenlijk nog zoo weinig had leeren kennen. Maar nu je die 5 weken dag aan dag met me samen bent

Sluiten