Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

169

jezelf volkomen bewust wordt van het groote geluk, dat jij mij geeft?

Denk er toch maar eens om, dat ik altijd bij je zal zijn, altijd met je, altijd voor je, heelemaal zonder dat ook maar één van mijn gedachten zich van je afwendt.

Met gloeiend-teedere, innig-lieve kussen

jouw eigen Willem-voor-altijd

Liefste-en-beste-van-allemaal, Vanmorgen vond ik je brief, je heerlijken, lieven, opbeurenden, moed-gevenden brief. O, Lief, als je wist, hoe blij en verrukt ik daarmee ben! Ik dank je hed-innig er voor, hij heeft me aangedaan met een teer-stil, intiem gevoel van vreugd, en gaf me een heerlijke, vredige rust. O, Lief, ik ben je zoo dankbaar, zoo werkeüjk-innig en diep, omdat je me zóó schrijft, als je doet. O, Lief, Liefste, geloof dit nu van me, dat ik van jou ben, dat ik absoluut en onvoorwaardelijk aan jou toebehoor, met den wil-van-mij n-ver stand en met den wil-van-mijn-gevoel, - dat ik niets bén, niets kan zijn zonder jou, dat ik alleen blijf bestaan en het leven zelfs aangenaam vinden zal, omdat ik iets zijn kan voor jou. Ik houd van je, ik heb je lief, nü met mijn volle bewustzijn, omdat jij alles ben en nog véél meer, dan wat ik noopte en droomde, - ik heb je lief, zooals ik niet dacht, dat ik liefhebben kon, omdat ik inwendig hard en koud en onverschillig ben. Maar nu gaat dat alles langzaam-aan weg door mijn heerlijke liefde voor jou, en ook mijn stroeve terug-getrokkenheid verdwijnt, en mijn trots, en alles in me wordt zacht en gevoelig en teer, en ik ga houden van mezelf, omdat jij van me houdt, — met een innig begeeren mezelf mooi en goed en zacht en vriendelijk te maken voor jou. Willem, ik heb ie lief, ik zeg het je, eerlijk, oprecht en zonder terughouding, - ik heb je lief, jou-alleen en voor altijd; ik geef mijn hede Zijn aan je over, omdat ik niet meer alleen van mezelf wil wezen, omdat net me zalig maakt zoo te doen. O, jij Lief, die me hdpen wil en raden-in-alles, o, zeg me, Lief, wat kan ik doen voor jou? O, noem iets, verzin iets, waarin ik je bijstaan kan! Toe, doe je het, Lief? o, het zou me zoo gelukkig maken, als ik positief-zeker wist, dat

Sluiten