Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

184

LIEFDESBRIEVEN

omdat ik je geheel en absoluut en zonder voorbehoud mijn gansche Zielszijn geven wü, omdat ik je hefheb, - Lief, Lief! Bij aües wat ik doe, wat ik denk, wat üc zeg, komt de gedachte aan jou naar voren, - mijn heele gevoelsleven wordt door jou beheerscht. En ik vind het zalig, niet langer vrij te zijn, om al mijn voelen en denken niet meer te houden voor mi) alleen, maar ze op te dragen aan jou! O, Lief, hoe komt het toch, dat üc aües schrijven durf en altijd te spreken schroom? Waarom zeg ik toch nooit aües wat ik zoo heel graag wou, - o, zeg, wat weerhoudt me dan? Je had 't misschien zoo graag van me gehoord, dat ik je in heve woorden mijn hefde zei, Lief, nietwaar? O, aües was in me, om 't te doen: een groote hefde en een groote teederheid, aheen de kracht ontbrak. Maar je wist 't, je voelde 't, je merkte 't toch wel, Lief, al kon ik ook niets zeggen, o, jij mijn alles, mijn hefste, mijn eenige. O, 't is zoo waar, wat je schrijft, dat jij de man ben, het meest voor me geschikt. Ja, 't samenzijn met jou zal me een heerlijkheid zijn, veel heerhjker dan mijn eenzaamheid zelfs; terwijl als ik daar vroeger ooit over dacht, 't me benauwend, beangstigend leek, onmogehj k-om-te verdragen, iets, dat ik afweren moest. En nu, o, LiefV altijd met je te kunnen spreken en om raad te kunnen vragen, altijd je oogen met vriendelijke teederheid op me gericht te zien, - en te hopen dan, dat je, door 't besef van iemand zóó gelukkig te maken, zelf óók gelukkig wordt. O, üc houd van je, ik houd van je, o, Lief, hoor je 't nu? hóór je 't nu? Ik schrijf deze woorden met, ik zèg ze, ik spreek ze uit! En zeg me: is 't waar, dat mijn hefde je krachtig maakt en gezond en gelukkig?

Nu, net als toen we nog samen waren, neem ik je heve hoofd in mijn armen, en kus het, en streel het zacht, en druk het innig en vast aan mijn borst, zooals tóen.

Voor altijd, met mijn wil-en-gevoel-en-verstand

jouw eigen Jeanne

* *

Bussum, Parkzicht 12 Juni '99

Liefste,

Wat je over die dubbele persoonlijkheid van je vertelt, vind ik heel interessant, maar ik geloof, dat je daar nog iets anders mee

Sluiten