Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230

LIEFDESBRIEVEN

van de uiterlijke kan hier geen sprake zijn) maar bescheidenheidshalve zei ik toch, dat ik het je eens vragen zou.

Met je vers, het 80e ben ik erg, erg bhj, maar heusch, die dreiging in de twee laatste regels zal ik eens werkehjk en uitvoer brengen. Heeft Rensburg al iets van mijn verzen in de G. A. gezegd? Zoo ja, wil je me dan even het nr. van de Amsterdammer opgeven? Anderen vinden ze „geregeld", „ordelijk", en „krachtig, misschien wat al te krachtig".

Ja, dat vind ik een heerhjk idee, dat je al je verzen voor me in een boek verzamelen wilt. Ik begrijp zoo goed, Liefste, dat je zaken je terughouden, om nu rustig „naar verzen te luisteren". Ik heb er toch al zoo heerhjk veel, ik heb ze nog niet eens aUemaal overgeschreven. . .

Ik zou Hein en Dientje wel eens in hun huisje wülen zien. Nu, heve, beste, goede, eenige, echte, ware, ik eindig weer tot vanavond. Dan is er, hoop ik, weer een brief van jou gekomen.

Dag, Lief!

jouw eigen Jeanne

* *

O, Lief, wat is het heerhjk, dat de zaak zich nu wat gunstiger aan laat zien. Als het nu maar gauw heelemaal in orde komt!

Ik ben onrustig en een beetje melancholiek vandaag; dat komt, omdat ik iets in mijn hoofd heb, dat heel langzaam, bij stukjes en regels te voorschijn komt, daar ik te rusteloos ben, om in alle kalmte naar mijzelf te luisteren. O, als ik lang-na-elkaar en heel-std voortwerken kon, - geabsorbeerd als 't ware door mijn werk, wat goddehjk, goddelijk zou dat zijn! Zal ik 't je zenden, Lief, vóór 't ter perse gaat, maar misschien lees je 't hever in druk. Ik kan er je wel eens fragmenten van sturen. O, als je eens wist, Lief, hoe machtig veel ik in mij voel! Hoe krachtig en energisch-sterk mijn geest is, en hoe vol van mooie dingen! O, als het lot mij niet belet te worden, wat ik worden wil, dan zal de heele wereld mij eenmaal zien, zooals ik nu nog maar alleen mijzelf kan zien! En altijd, altijd zal ik blijven schrijven onder eigen naam, want alles wil ik te danken hebben aan mijzelf-aUeen, uitsluitend aan mijzelf. Je zal zeggen, dat ik trotsch ben, en dat ben ik ook, op dat punt tenminste, - maar ik weet, dat je dit zeer goed begrijpen en billijken zal.

Sluiten