Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-34

LIEFDESBRIEVEN

een demonisch-gevaarlijke vrouw worden zal. En nu smeek ik jou, Willem, ik bid je er om, of jij me helpen wilt, om het eerste te zijn. Je kan nu nog alles van me maken, jij vermag alles op mij, - mijn toekomstig karakter ligt bijna geheel in jouw handen! Alleengelaten, zou ik worden, waartoe toevallige omstandigheden mij hadden gevoerd, - misschien goed, - maar misschien ook slecht.

Ik kom zoo vanzelf tot deze bekentenis, omdat ik 't een beetje klein vond van mezelf, eerst om dat bal-avontuurtje aardig te vinden, en dan om het te gebruiken om jou jaloersch te maken. Maar dat ik het je zoo eerlijk vertel, is dat niet het bewijs, dat ik er eigenlijk boven sta?

Zeg me nu eens, Willem, of je me door al deze dingen onsympathiek bent gaan vinden? Zeg net me eens oprecht?

Ik scheid nu uit, want 't is al bar laat. Maar dat niet mooie-doen van me drukte me een beetje, begrijp je? Dag, lieve Lief!

jouw Jeanne Bussum

Allerliefste,

Wachtend op het Handelsblad, dat maar niet kwam, haalde ik een brief van jou uit mijn zak en las dien nog eens aandachtig over, en barstte toen opeens in lachen uit. Verbeeld je waarover 1 Er staat een uitdrukking in, waar ik de vorige keeren een beetje onnadenkend overheen geloopen was. Je schrijft n.1. „dien goeden ouden Koster". Edward Koster nu is 2 jaar jonger dan ik! Onweerstaanbaar beving de lach me, toen het plots tot mijn bewustzijn kwam, hoe oudje mij dus eigenlijk wel moest vinden. Bij nader inzien, toen de lachbui was bedaard, vond ik het geval natuurlijk niet zoo komiek, en ik wist mij alleen te troosten met de ijdele gedachte, dat ik, als ik Koster ontmoette, mij altijd veel jonger dan hij voelde doen. Heusch, Jeanne, ik voel me heelemaal met als een oude heer, en buitendien heb ik pas mijn haar laten knippen, en iedereen zegt nu, dat ik er veel jonger uitzie. O, wat een grappige ijdeltuit ben ik toch. Vind je óók niet?

Dan is er nóg iets. Vanmiddag zat ik stil in mijn kamer aan jou te denken, toen er plotseling op mijn deur werd geklopt. Toen

Sluiten