Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

263

je met alles helpen. O, ik tril nu al van pleizier, als ik daaraan denk.

En om je ten slotte even te laten glimlachen: ik heb al een liefje bedacht om je mee te plagen, 't Is Mevr. Clant van der Myll, die schrijft als „Holda". Ze is, denk ik, nu zoowat 76 jaar. Ik heb haar weliswaar nooit gezien, maar haar naam schiet me zoo toevallig te binnen. Oude dames vind ik altijd het aardigst, want die houden het niet lang meer uit en dan neem je weer een andere, dat geeft afwisseling.

Geheel jouw eigen Willem

Die kaartjes krijg je morgen en dat vers ook! Ik hoop, dat je dezen vanavond nog krijgt!

Bussum, 23 Juni '99

O, allerliefste ziels-snoes,

Ik moet er zelf eigenhik een beetje om lachen, maar 't hjkt wel of ik mal ben vandaag: ik moet maar aldoor aan je schrijven, mijn diepste ziel dringt bhjkbaar naar je heen. Ik kan je vandaag ook heelemaal niet aanspreken als gcKiin of vorstelijke vrouw, want zoo voel ik me nu niet: ik voel me zoo innig-menschehjk met je; ik zit aldoor zacht-vroohjk te kijken naar den zonneschijn, die zoo vriendelijk op de boomen voor mijn balcon-raam ligt, en ik wou, dat ik er wat van in mijn brief kon sluiten, zoodat haar kamertje, als ze de envelop open brak, plotseling verlicht werd en in gloed gezet door dezelfde zon, die mij nu zoo vroohjk maakt. Dan zou ze ook meteen met haar oogen kunnen zien, hoe 't er op 't oogenbhk vanbinnen bij mij uitziet. Want o, mijn ziel is vandaag vol zon! En dat komt door je brief van vanmorgen. Want o, liefhebben is wel heel prettig, als 'tmaar niet heelemaal hopeloos is, maar te hooren van je, dat je mijn hefde aanneemt, dat je die goed voor je vindt en prettig, o, allerliefste, dat maakt mij wezenlijk dol van vreugd. Want ik kan en mag nu mijn gevoel, dat ik vroeger uitsluitend bewaarde voor blauwe lucht en mooie natuur en het denkenen-voelen van de grooten in kunst, dat mag ik nu aUemaal op een mensch overdragen, op den eenigen mensch, waar ik aUes van goed kan vinden, en die ik hefheb en bewonder met innig-warme en diepe sympathie.

Sluiten