Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*74

LIEFDESBRIEVEN

rukkend, goddelijk zijn, als er werkelijk zoo iets tusschen ons bestond! O, Liefste, je maakt me zalig-gelukkig, als je zegt, dat je door mij je melancholie verminderen voelt. Ik geef je dus wel een beetje positieve steun en kracht en levenslust, zooals jij mij zoo overvloedig geeft? O, je bent mijn Allerliefste, mijn éénig Lief!

Je zegt, dat je naar me verlangt, maar ik dan naar jou, - o, altijddoor, amjd-door! Er zijn telkens dingen, waarover ik, o, zoo graag mondeling met je spreken wou, omdat het in de correspondentie haast ondoenlijk is, - en dan weer zou ik je plotseling iets willen zeggen, iets liefs of iets grappigs, zooals het opkwam in me, en dan zou je me aanzien, en me antwoorden, en mij weer iets vragen, en zoo zou het doorgaan, tot we eindelijk beiden bleven zwijgen, genoeg hebbend aan eikaars tegenwoordigheid alleen. O, Lief, %pu je niet eens in den Haag kunnen komen, tenminste als je zaken geregeld zijn? Eén uur van mondelinge samen-spreking geldt meer dan honderd brieven, omdat men soms pas antwoord krijgt, als men de vraag al half-vergeten is, - of omdat soms over een sentiment wordt doorgepraat, als de ander al lang weer uit die stemming is.

Heusch, Lief, er móet iets waars zijn in die geheime geestelijke gemeenschap, die er mogelijk tusschen ons bestaat, want telkens en telkens weer heb ik gedachten in me, waar jij, hoewel ik ze niet heb uitgesproken, me antwoord op geeft. O, 't is opmerkelijk, hoe dikwijls dat gebeurt, en dat maakt me zoo rustig en inmg-zalig gelukkig! O, Willem, wat zou het toch verrukkeujk-heerlijk zijn, als je hier kon komen wonen! 't Is voor jou natuurlijk lang niet zoo goddelijk als voor mij, dat kan 't niet zijn, omdat ik er zoo gewend ben, en jij je er in 't eerst wel vreemd zal voelen, maar als je er aan gewoon ben, zal je 'took wel een goede stad gaan vinden, denk ik, Lief! O, wat een zalige tijd zal het zijn!

Dag, Allerbeste, Allerliefste, innig-goede, innig-lieve Lief! Met een hartelijken zoen

jouw eigen, eigen Jeanne

# *

24 Juni '99

O, Lief, je moet er me niet kinderachtig om vinden, - neen, ik bedenk me, dat zal je ook wel niet, - maar ik verlang zoo ontzettend om bij je te zijn. Ik mis je zoo, - ik mis je overal; op mijn kamer,.

Sluiten