Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28o

LIEFDESBRIEVEN

nooit zoo klaar tegen mezelf gezegd had. Ik had er het gevoel wel van, maar niet het bewustzijn.

En, Liefste, je vraagt, of je mij levensmoed geeft. Och, dat weet je nog niet, maar ik zat en liep vroeger meestal treurig te peinzen. Eerzuchtig ben ik heelemaal met, en ik verbeeld mij mets van mijzelf dan dat ik heelemaal geen dom of slecht of ongevoelig mensch ben. Eigenlijken levenslust had ik niet veel, en alleen maar wat wü en moed om het uit te houden, omdat ik de positie van te leven een beetje curieus vond. Maar nu heb ik opeens door jou een toekomst voor me gekregen, die heerlijk zal zijn, waarin ik sympathie kan krijgen en geven, waarin ik jou mag verheugen met hefde en hulp in altijd aangenaam of sterkend verkeer. Want niet ben ik zoo bhj, dat ik nu, in 't algemeen gesproken, een meisje heb, want och, meisjes zijn er wel 600 milhoen op de wereld, en je kunt er dus wel altijd eentje krijgen, als 't je minder kan schelen, wie je krijgt. Neen, maar dat ik jou juist heb gekregen, de verrukkelijkste, de meest goede, de verstandigste en gevoeligste, de echtste, kortom van alk meisjes, dat maakt mij gelukkig, omdat ik nu een levensdoel heb gekregen: jou even gdukkig te maken, als je 't mij hebt gemaakt. Nu, Liefste, met een kus van volmaakte toewijding, bhjf ik, zooals altijd, in heden en toekomst,

jouw eigen Wülem

* *

Liefste, Vanavond, als ik je vandaag tenminste nog twee brieven schrijf, zal ik er één om 7 of 10 uur (dien je dan bij het ontbijt krijgt) en één na de laatste lichting weg laten gaan, om te zien, of je cüen dan om één uur krijgt. Schrijf 't me even, of dat niet zoo is. Want ik heb hever, dat je met elke post een brief krijgt dan twee tegelijk.

wülem, je moet 't niet kinderachtig van me vinden, hoor, maar als er 's morgens een brief van je is, dan begin ik den dag zoo heerlijk-opgewekt. Je brieven maken me zoo gelukkig, ze geven me altijd aües, wat ik noodig heb: je raad, je steun, je opbeuring, je troost, - en telkens en telkens en telkens weer, als ik eens droefgeestig of zwaarmoedig ben, wekken ze mijn kracht en energie weer op. O, 't is volkomen waar, wat je zegt, dat ik, als ik altijddoor jouw ten goede werkenden invloed ondervind, veranderen

Sluiten