Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

284

LIEFDESBRIEVEN

Lief, ik vind het juist 200 eenig-goddehjk als je dat doetl Ik bedoel natuurhjk niet „zwaar oreeren , maar ergens serieus met me over spreken, zooals je nü hebt gedaan.

Ik vind het heerhjk, dat ik je mijn overige ver2en ook mag laten lezen, ik zal 2e je over een poosje allemaal tegelijk sturen; ik ben vreeselijk verlangend naar je oordeel er over.

O, Lief, wat is 't toch zalig en rust-gevend voor me, dat ik altijd alles aan je vragen mag, dat je altijd naar me luisteren wilt, en mij altijd je, voor mij 2ooveel waarde hebbend oordeel wilt geven en ie raad. Wat ben je toch altijd vriendelijk en hef en 200 verschrikkelijk goed om te zeggen, dat ik je gelukkig maak. O, heve, heve Lief, misschien, dat dit nog eenmaal waarheid wordt, want ik beloof je, dat ik 2al probeeren, heelemaal 200 te worden, als jij graag hebt, dat ik ben. Ik 2al nooit in mijn gedachten van je af gaan staan, of inwendig koel tegen je worden, nooit, nooit! Mijn hefde voor jou 2al altijd het mooiste en hoogste in mijn leven zijn, en blijven voortduren, onverkoeld en onverflauwd. En eindelijk, als ik zelf ben overtuigd, dat ik jou geluk heb gebracht, dan zal ik zelf volkomen gelukkig zijn!

Adieu, mijn hefste, beste Lief, tot morgen.

Door-alle-tijden-heen

jouw eigen Jeanne

Bussum, Parkricht

Allerliefste,

Je 2ult er om moeten lachen, om wat ik nü ga zeggen, en ik lach er zelf óók om, want ik zie mijzelf ineens staan als een man, die met een vreeselijk ernstig gezicht, en niet zonder ophef, een waarheid als een koe zegt. Maar ik wil het je toch zeggen even, al lachen we allebei, omdat het eenigszins klinkt als de gewichtige maar bekende waarheid, dat: tweemaal twee is vier. Jeanne, schat van een Jeanne, mijn meisje en mijn engel, mijn snoes en mijn godin, ik ben zoo verschrikkelijk, zoo ontzettend, zoo onnoemelijk, zoo onuitsprekelijk bhj, dat ik met je geëngageerd ben! Houd je handje nu maar even voor je heven mond, en zeg dan, als je uitgeproest bent: „Die malle jongen! Merkt hij dat nü pas? Want dat wist ik

Sluiten