Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

297

Wanneer hun lot, beslist door hooger machten, Hen samen brengt en smelt in harmonie, En: 'kHeb u Her!" weerklinkt als melodie,

Dan wordt het al één lijden en één smachten.

Vereenigd zijn! - De stof houdt hen gescheiden. Vereenigd 2ijn! - OnmoogHjk! Tusschen beiden Verheft 2ich wreed een eeuwge hinderpaal.

O, 't ware zoet, daar men 't geluk moet derven, Jong, hand in hand, en hart aan hart te sterven, Getroffen door eenzelfden bHksemstraal!...

Hélène Swarth.

(Uit: „Eenzame Bloemen".)

* ■*

Bussum, 27 Juni '99

Liefste,

Zooeven met de avondpost kreeg ik Walden. Ik haast mij daarom je nog even te schrijven. Het boek heeft twintig en een lialf vel druks en de bladzijden 2ijn, door het formaat, wel kleiner dan die van de N. G. maar er staat toch niet minder op, ongeveer evenveel regels op een bladzij en ongeveer evenveel letters op een regel. Ik zou dus zeggen 10 gld. per vel, dat maakt ongeveer / 200,—. Maar de mogelijkheid bestaat altijd, dat Veenstra uit zichzelf iets meer komt te bieden. Misschien kan je hem eerst laten uitpakken en zien waartoe hij komt. Ik ben wel bang, dat je in handelszaakjes geen erg boüeboosje bent, evenmin als ik. Maar je bent een vrouw, en vrouwen zijn dikwijls, als ze een bepaald doel op het oog hebben,

raktiscner dan een man, vooral dan een utopist, zooals ik meestal en. Denk maar eens aan het riimnie:

— —f rJ~.

Eén vrouw is duizend mannen té erg: O, eeuwige eer van Reygersbergh!

Maar zorg, dat je tenniinste eerst de Inleiding een beetje leest, en het boekje even doorkijkt. Want anders zou Veenstra 't misschien een beetje vreemd vinden, als je er héélemaal niets van wist.

Sluiten