Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

301

fantasie van gaan maken: je minder liefhebbend, je heelemaal niet liefhebbend. Maar, heve Schat, lees dan toch eens precies, wat ik geschreven heb, dat heb ik heelemaal niet geschreven en ook niet bedoeld en er zelfs niet aan gedacht. Ik heb toch niet geschreven: als ik ooit niet meer van je mocht houden, of iets dergelijks: ik heb aheen geschreven, precies zooals ik bedoelde: „als ik ooit eens (niet-zoo-mezelf-wegcijterend) mocht gaan voelen voor jou, als jij 't hier voor mij doet". Hoor eens, Lief, ik ben er een beetje triest door, want het bewijst, dat ik je nóg niet voelbaar heb kunnen maken, hoeveel ik van je houd. Want als je mijn lief de-voor-je heelemaal als een feitelijkheid voelde, dan zou je niet er toe kunnen gekomen zijn, om zoo'n, absoluut door geen enkel mijner woorden m dien brief gerechtvaardigden uitleg te geven, aan wat ik daar schreef.

En bedenk dan ook eens, Lief! ik heb in de drie weken, dat je weg bent, minstens drie brieven per dag geschreven, dat zijn er dus over de 60, waarvan de meeste van 4 zijdjes en enkele nog meer. Dat zijn dus geen bestudeerde stijl-oefeiiingen, ik schrijf mijn brieven spontaan-weg zóó maar op. Maar nu moet je niet gaan denken, dat ik boos ben op je; ik ben aheen maar een beetje verdrietig, omdat ik zoo'n medelijden met je heb. Jij ziet altijd en overal het donkere waar het niet is. Denk nu niet, dat ik je daarom een greintje minder sympathiek zou vinden, want ik ben zelf ook eenigszins zoo. Maar als ik nu in den Haag woonde, dan zouden zulke dingen nooit kunnen voorkomen, want in de conversatie begrijp je elkaar ook wel eens niet, maar dan kan je 't dadelijk uitleggen. Als ik nu in den Haag was, dan zou ik zacht je in mijn armen nemen en je teer langs je wangen streelen en zeggen, dat mijn totale gevoel voor jou altijd goed en hef is geweest, en dit ook altijd zal blijven, omdat ik je hefheb absoluut.

Het is nu elf uur 's morgens, ik ga dezen nu weer weg-brengen vóór de koffie; misschien krijg je hem tegelijk met den vorige, maar in alle gevallen vandaag.

Met een innigen kus van toewijding

geheel en al jouw eigen Wülem

Sluiten