Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

310

LIEFDESBRIEVEN

Zeg, Lief, zeg me eens, vind je 't niet beter, als ik eens iets niet begrijp, dat ik t rond-uit aan je vraag, dan dat ik het, aldoor-erover-denkend en het dus langzamerhand in mijn verbeelding al erger makend dan het was, in mijzelf besloten houd? (Ik bedoel bier natuurlijk geen dingen mee, die mij na een nauwkeurige lezing of peinzen erover vanzelf helder zouden zijn geworden, zooals hier 't geval was, want dan is 't, zooals nü, een noodeloos jou en mijzelf verdrietig maken.)

Liefste, Beste, toe, zeg me, is 't nu weer heelemaal goed? En zal je er dan niet verder om denken, Lief, dat ik je verdriet heb aangedaan? Ik zal heusch, heusch mijn best doen in 't vervolg niet meer zoo onaardig tegen je te zijn. Met een innigen zoen van berouw, belofte-tot-beterschap en vergeving-vragen

jouw eigen, eigen Jeanne

* ♦

Bussum, Parkzicht 29 Juni '99

Allerliefste,

Zooeven ontving ik je telegram, dat „alles met Walden in orde is" en ik ben nu dolblij. Zoo'n telegram wordt in Bussum niet 200 heel gauw geëxpedieerd. 4.19 n.m. is het hier aangekomen en j.10 ontving ik het pas. Enfin, ik ben nu goddank mijn langsten tijd in Bussum geweest. Ik ben er zóó ontroerd-gelukkig van, dat alles 200 goed is gegaan, en dank je wel 2eer voor je snelle bericht.

Weet je, wat voor een leuke ontdekking ik heb gedaan? Zooals je gezien zult hebben, rijn mijn twee laatste brieven geschreven op grooter formaat papier, waar dus meer óp kan, en toch komen ze vol, even gemakkelijk als die vroegere brieyen kleiner formaat, 2onder dat ik in het minste om stof verlegen 2it. Dat nu vind ik 200 prettig voor mijn eigen gevoel, en ik 2al maar aannemen, dat het voor fou óók prettig is. Plaag ik je nu misschien een beetje? Maar ik vind me 2elf 200 mal verwaand, als ik in vollen ernst ga zeggen, dat jij de grootere lengte van mijn brieven prettig 2al vinden. Maar voor mezelf voel ik natuurlijk heel goed, dat het niet anders kan zijn.

Sluiten