Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

3i5

Had ik je dat wel eens verteld van mijn wonen in Londen? In Brussel heb ik ook gewoond; drie maanden in '82 en negen maanden in '84 en '8j. Als ik aan dien tijd terugdenk, dan ligt er voor rnij iets magisch' in, duidelijker kan ik het niet zeggen. Ik heb er achtereenvolgens op verschillende kamers gewoond in de Rue Veydt, Rue Fayder, Rue Tasson Snel, en het laatst en langst in de Rue Souveraine No. 5, allemaal straten in het zoogenaamde Quartier Louise. We moeten, later natuurlijk, toch eens samen naar Brussel gaan. Ik zou zoo graag, samen met jou, eens al die plaatsen terugzien, al die straten en pleinen en het Bois de la Cambre, waar ik heb loopen droomen en zorgenvol de toekomst inkijken, heelemaal niet wetend, wat zij brengen zou. Ik heb zeker nooit gedacht, dat het zoo heerhjk worden zou, als het er nu uitziet.

O, ja, dat vergat ik je te schrijven; die Hol is een zoon van Richard Hol, den musicus. Hij blijft drie weken bij Mevr. v. Gogh, en kwam mij nu fehciteeren. Lk maakte hem excuses, dat ik vergeten had hem kaartjes te sturen.

Nu, Lief, het is twaalf uur en ik ga zoo langzamerhand naar bed. Eerst nog even je brieven weer overlezen.

Ik val voor je neer; zet je voet maar op mijn hoofd en zeg met een triomfanten glimlach: ik heb hem en hij komt in der eeuwigheid niet meer vrij.

Omdat je dat doen wilt, noem ik mij met innige bhjdschap,

jouw-eigen-WÜlem-voor-altijd-rnaar-zoo-mogehjk-

steeds-meer-hefhebbend-dan-nu.

■* #

Lieve, heve Allerbeste en Eenig-goede! Nu ik een beetje kalmer ben dan straks, ga ik je eens bedaard-aan aües vertellen. Want je hebt een paar maal gezegd: „Als dat vertaalplannetje nu maar lukt , zoodat ik wel denk, dat je nu ook bhj bent, Lief.

Ik heb Veenstra natuurhjk wel een beetje in mijn macht door mijn ander werk, en nogal invloed op hem, omdat hij erg bang is, me te verliezen, maar toch heb ik twee en een half uur onvermoeid moeten zitten redeneeren, eer hij me mijn zin gaf. Ik merkte vandaag, dat hij veel slimmer is, dan hij er uitziet, maar, zonder mezelf te glorifieeren, dat ben ik óók, dus stond ik hem te woord.

Sluiten