Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

333

komt er in mijn droevige oogen weer een helder licht, en dan fluister ik je toe, dat ik je liefheb, liefheb... Mag ik even je haren streden, zooals ik wel eens deed?

Een innigen zoen van Jeanne 2 Juli '99

Ja, Allerliefste, ik had vandaag willen werken, maar ik zit te vol van mijn gedachten over jou. Die moeten er eerst tut, en dat hindert ook 200 erg niet, want dan werk ik later wel wat harder en langer.

Weet je wat 't is, Liefste? Je wordt gehinderd door je dgen gedachten, die gehed en uitsluitend uit je2elf alleen voortkomen, en waar je op doorgaat, tot je eindelijk op een punt komt, waar je er droevig om moet worden. En het eenige, maar afdoende, wat daartegen te doen is, is, je gedachten af te leiden, bijv. door gestadige lectuur, 200 mogelijk een beetje vriendelijk stemmende, aangename lectuur. Dat onttrekt je aan je dgen binnenwereld en brengt je in een andere sfeer, waar je je met andere, zij 't dan fictieve personen berig houdt. Want nu, - ontken het maar niet, en maak er je ook niet beroerd over, Lief! - nu, 2eg ik, houd je je alleen met je2elf bezig: je denkt je met mij berig te houden, maar je houdt je hoogstens met een waanbedd berig, dat je eigen gedachten je uit mij hebben laten maken. Zie, ik hoop, dat je er om lachen 2ult, Jeanne, maar daar rit heusch iets waars in. Want toen ik je brief hadf gelezen was ik eerst heel droevig, maar stil op mijn stoel zittende, kwam er langzaam-aan een vriendelijke glimlach om mijn lippen, want schoot het beeld mij te binnen, dat ik dikwijls ds een wijze schoolmeester tegenover je sta, die een kind de levensles leert. Werkelijk, ik zd je de les leeren, wees maar gerust, en heb maar geduld. Want hoor nu eens, liefste Jeanne! Je hebt mij nü, en je zult mij dtijd houden, ja, mij hoe langer hoe meer krijgen, zonder restrictie, absoluut en gehed.

En dat niet omdat jij zegt mij lief te hebben, ofschoon ik dat natuurlijk hemdsch vind, neen, geheel uit mijzelf heb ik je lief, volkomen, en zonder vermindering of einde, - en d zou je mij ooit in drift een klap willen geven, - het is maar bij manier van spreken, want ik geloof natuurlijk niet, dat je dat ooit zult willen

Sluiten