Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33»

LIEFDESBRIEVEN

en je te verzekeren, dat alles in de nu op handen zijnde toekomst veel beter zal gaan, dat je gelukkig en rustig zult worden en blij dat je bestaat.

Deze brief moet nu heusch weg. Vanavond schrijf ik wel weer.

Jouw Willem

* *

Bussum, 3 Juli '99

Allerliefste,

Vamniddag heb ik Broedelet bij mij gehad, die in den Haag bekend is, en wiens broer daar woont. Hij heeft mij nu voorgesteld, of hij aan zijn broer mocht schrijven, die zal daar dan tegen October a.s. voor mij naar kamers uitkijken in jouw buurt. Hij beweerde ook, dat ik in den Haag veel beter en minder duur terecht zou kunnen dan bij de Linn's. O, ik ben zoo verschrikkelijk blij en dankbaar, dat je mij zoo helpt door dat boek te vertalen; ik zou het nooit hebben durven aannemen, als ie mij niet pertinent verzekerd had, dat je „werk noodig had als brood". Ik laat het Je dus in vredesnaam maar doen, afleiding heb je noodig, dat voel ik wel;, dus accepteer ik je grandiose opoffering met de innigste erkentelijkheid.

O, Lief, weet je, wat ik zoo graag wou? Dat je je zelf een beetje overtuigd wou houden, dat mijn liefde voor jou is het ernstigste ding, dat ik ooit in mijn heele leven gehad heb. Want tusschenbeiden word ik er weemoedig door, door je angstige twijfelingen en vraag mij dan af: Hoe moet ik zijn, wat moet ik doen, om haar uit die onzekerheid te helpen? Maar wat kan ik op zoo'n afstand anders doen dan ik doe? Lk schrijf je nu vier weken lang drie brieven per dag gemiddeld. Hoe zou ik dat nu in Godsnaam kunnen doen als mijn innerlijke natuur mij niet almachtig naar jou heendrong. Ik zou immers als geëngageerd mensch met één brief per dag een heel goed figuur slaan? Welke reden zou mij dus kunnen drijven, om zooveel te schrijven, dan alleen de echte, diepe Liefde?

Nu hoor ik je alweer redeneeren en zeggen: „Ja, maar, dat is alleen je goedheid, want je doet het alleen om mij pleizier te doen!"" Maar dan antwoord ik: Wat is die goedheid, zooals je 't noemt, anders dan een deel van mijn liefde, dan een bewijs van mijn liefde?1

Sluiten