Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE PERIODE

357

kabbelend heenstuwt, sterk als de zon, die de kleuren der bloemen vrooliik opheldert; och, Jeanne, ik tracht de essentie van mijn gevoel uit te drukken, maar 't blijft altijd maar benadering; misschien zou je 't in mijn oogen kunnen lezen, die je kalm-zsüig aanzien, terwijl mijn arm zich lief om je middel legt. Ik heb je ook lief met hartstochtelijk verlangen, maar de klopping van mijn bloed blijft toch altijd harmonisch, alsof die rolling een muziekstuk was. Geloof mij, Jeanne, je hebt mij wèl: heelemaal heb je mij en voor altijd! Geloof me, Lief, er is niets in me, wat jij niet mag weten, wat jij niet mag hebben heelemaal. Ik wou eigenlijk wel, dat je gedachten lezen kon. Want als ie kon merken of mtuïtief voelen, hoe mijü binnenste bij elke gedachte aan jou wordt bewogen, dan geloof ik wel, dat je een beetje gelukkig zou zijn. Mijn levensdoel is: jou gelukkig te maken; daar wil ik al mijn innerlijke krachten op richten, en ik voel wek dat het me heerlijk lukken zal ook. Want ik ben geen dwaze jongen meer; ik ben een constant, zichzelf gelijk blijvend mensch. Ik heb hartstocht voor je, hartstocht om goed te zijn en prettig en lief-teeder voor je, en o, mijn hartstocht is geen wilde storm, die met schokken gaat, maar breed en diep en statig-deinende, als de rustelooze en toch harmonische, als de eindelooze, eeuwige zee!

't Is nu kwart voor eenen, en ik moet naar bed. Teeder-zacht kust je met stille verrukking, altijd dezelfde

jouw eigen Willem

Donderdagmorgen

O, liefste Jeanne, nu is er zoo iets curieus' gebeurd. Hier-nevensgaanden brief schreef ik Woensdagavond, en daar schreef ik in: „Geloof me, Lief, er is niets in me, wat je niet mag weten, niets „wat je niet hebben mag, heelemaal". En nu lees ik in jouw brief, dien je ook Woensdagavond schreef: „Er is niets in me, wat je niet „weten mag, niets in me, wat je niet hebben mag".

Dus bijna precies tezelfder tijd schreven wij weer het zelfde, jij in den Haag, ik in Bussum. Is dat niet merkwaardig?

* *

Sluiten