Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

364

LIEFDESBRIEVEN

Wat een origineel-mooi stuk is Een Pleiziervaart van A. van Oordt in de N. G. En wat is hij goed voorzien van leuk-rake, typischteekenende uitchnikkingen. Vind je „Driekoningenavond" van Cyriël Buysse in het Tweern. Tdschr. niet frisch, aangrijpend, mooi en sterk?

O, Liefste, ik ben zoo bhj, dat je nu al mijn brieven ontvangen hebt, die ik na Woensdag schreef, dus dat je nu mijn veranderde stemming weet. Ach, Lief, wat heb je toch wel van me gedacht, al die dagen? Dat ik me absoluut niet beheerschen kan, en toegeef aan al mijn neigingen en luimen? Heusch, Lief, dat is toch zoo niet! Het is maar uiterst zelden, dat ik tegenover een ander de macht over mijzelf verlies! Maar, zie je, Lief, ik Beschouw je niet als „een ander", ik spreek tegen jou uit, wat ik in mezelf denk en voel, alsof je 't weten moest, omdat jij 't aanvullend deel van mijn persoonlijkheid bent, begrijp je me? En daarom, Lief, geniet je 't twijfelachtig genoegen, van al mijn gedachten en zielsberoeringen op de hoogte te worden gesteld. Maar als ahes in me, door jouw hulp, sterker en grooter en mooier wordt, zou 't dan misschien geen echt genoegen kunnen worden, Lief?

Dag, Eenige, Goede, Beste! Ik zend je een oceaan van hefde.

jouw eigen Jeanne

* #

Liefste,

Ik schrijf je dit even op Hein zijn kamer zittende. Zoo meteen gaan we naar Utrecht; 't is een voortdurend heen en weer vhegen, boodschappen etc! Houd je sterk! Met innige hefde

jouw Wülem Zie ommezijde!

Liefste, bovenstaand briefje schreef ik vanmorgen op Hein zijn kamer, maar hij had geen envelop. Ik heb het toen in mijn zak gestoken, en heb verder den heelen dag geen gelegenheid gehad, om het te versturen. Ik ben den heelen dag in de drukte geweest. Och, van die promotie valt niet veel te verteüen. Een groote, hooge, langwerpige zaalkamer; in het midden een langwerpige, rechthoekige

Sluiten