Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45 8

LIEFDESBRIEVEN

geschreven. Morgen stuur ik je de mijne, die je nog niet hebt.

Lk schreef je in mijn vorige, dat jij, Lief, me tot het besef van mijn geluk had gebracht; ik bedoelde tot de erkenning, tot de appreciatie ervan. Want door den verzwarenden, versomberenden invloed van mijn gedachten, zie ik het soms overdonkerd door schaduwen, die door de zon van jouw liefde en zachte teederheid onmiddeUijk worden weg-geschenen. Jij bent zoo onuitsprekeHjk goed voor me, veel beter dan ik voor mezelf kan zijn, ondanks mijn groote eigenliefde. En zoo zie ik dus aan mezelf, dat zelfzucht toch niet gelukkig maakt. O, Lief, was ik maar eens vrij van aUe egoïsme, wat zou ik dan door mijn zelf-geluk jou een geluk kunnen geven! Want daar niemand me feiteUjk noodig had, neb ik maar aldoor aan mezelf gedacht en voor mezelf gezorgd. Maar nu, Lief, als jij zegt, dat ik noodig ben voor jou, dan zal ik het wel afwennen, mij zelf aldoor op den voorgrond te plaatsen, mij zelf altijd het eerst in aanmerking te nemen!

Nu, Heve Lief, beëindig ik deze maar. Een Hef-teederen zoen van

jouw eigen Jeanne

* *

Liefste, ik ga nu nog een beetje door met je te schrijven, maar sluit dezen brief morgen pas; dan is er misschien wel een brief van je gekomen, waar ik iets op antwoorden kan.

Lief, weet je, wat ik eens zal doen, als je hier woont in den Haag? Dan zal ik je uit mijn dagboeken, die ik bijhield van mijn veertiende tot mijn negentiende jaar, stukjes voorlezen, die aardig voor je zijn om te weten. Zal ik dat doen, Lief? En dan kan ik ze daarna wel vernietigen, vind ik.

Maandag

Er kwam vanmorgen een brief van mijn broer aan Ma, waarin hij iets over mij schrijft, dat je misschien prettig zult vinden, Lief.

„Na een langen tijd zwijgens" (de tijd, dat ik in Bussum was) „weer de gewone wekeHjksche van Jean. Nu, om zoo'n brief te krijgen, wil ik wel een tijdje vasten. Niet zoozeer de woorden, die ze schrijft, treffen me zoo, maar de toon van schrijven, de ziel van den brief geeft me de sensatie van ernstig en diep geluk, te groot haast voor openbaring, te evenmatig voor sterke uitingen als lachen of schreien.

Sluiten