Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

484

LIEFDESBRIEVEN

O, Lief, ik heb den heelen middag zitten te vertalen tot vier uur, toen ben ik naar den postbode gaan zitten uitkijken, dien ik al heel in de verte zag, maar hij bracht niets voor mij van jou. Ja, ik hoopte zoo op een brief van jou, omdat het nu al eenige dagen na elkaar is gebeurd, dat ik er om dezen tijd een kreeg, en ook omdat je in je brief, dien je gisteren schreef, zei: „Vanavond schrijf ik weer". Ach, Lief, Lief, ik weet wel, 'tis heel dwaas van me, me dat zoo aan te trekken, maar je twee vorige brieven waren zoo triest, dat ik zoo bang, zoo vreesehjk bang ben, dat je ziek ben, Liefl Ach, toe, schrijf 't me toch maar, want o, Lief, als je me eens zien kon in die afschuwelijke momenten van spanning en afwachting, dan zou je zeker wel begrijpen, dat ik onzekerheid niet verdragen kan. O, ik vind ze nu al zoo ellendig, die uren van half vijf tot half acht, als er weer een post komt, dat ik haast niet weet, hoe ze door te komen. O, ik hoop 't zoo, zoo innig, zoo vurig, dat er dan een brief van je komt, want als dat niet zoo is, dan zal ik moeten gelooven, dat je ziek bent. Lief, o, God, God, hoe zal ik 'tdan uithouden tot morgen, hoe zal ik me dan beheerschen, zooals ik me nu voortdurend beheersen om niet te huilen, te huilen, tot ik niet meer kan. Maar er val een brief komen, nietwaar, WÜlem, o, ja, ja, er zal een brief komen, want anders zou 't te eüendig zijn. Ach, vind me niet flauw of kinderachtig, Liefl jouw brieven zijn mijn aües, mijn aües, ik kan er niet meer Buiten, üc leef er op. Ik eindig nu maar, want ik doe niets dan klagen, zonder reden misschien, o, God geve, dat het zonder reden is. Als er nu een brief van je komt om half acht, o, wat zal ik je dan juichend-blij en dankbaar schrijven, Lief, - o, ik beef van angst, dat er geen zal zijn, o, maar dat zal wel, het moet.

Dag, heve Lief, een innigen zoen van

jouw eigen Jeanne

# *

Bussum, Parkzicht

Aüerhefste,

Ik zal je iets vertellen, waar je om lachen zal moeten. Ln sommige kringetjes schijnt beweerd te worden, dat ons engagement verbroken is. En de zegsman van dat bericht moet André Joües zijn. Hoe vind je zoo iets?

Sluiten