Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

486

LIEFDESBRIEVEN

Want ik heb er ook zoo erg aan geleden. Dat pessimisme is een gevolg van eigen innerlijke gevoeligheid, die nergens onder de menschen, wat de Duitschers noemen: Anklang vindt. Maar ik verzeker je, Liefl dien zal je bij mij wèl vinden: misschien zal ik er niet altijd onmiddellijk in kunnen komen, je niet dadelijk begrijpen, of met je mee kunnen voelen, omdat ik natuurlijk ook in mijn eigen dingen zit, maar, ochl als je jezelf dan maar altijd zoo precies mogelijk uitdrukt, zonder veel lyrischen „Schwung', dan zal het, heusch 1 wel gaan en dan kan ik je raad geven, of met je redeneeren of je afleiden en zoo al meer. Ik heb stellig tienmaal meer beroerdigheid in mijn leven gehad, dan jij bij mogelijkheid hebt kunnen hebben, dus dat zal wel los-loopen! Dit bijv. kan ik je nü al zeggen: jij bent zeer gevoelig, maar je moet nooit gevoel van de menschen verwachten; doe je dat niet, dan zal ieder gevoel, dat je er merkt, en dat, heusch, wel eens voorkomt, je veel meer en dieper en weldadiger treffen. De menschen zijn over 't algemeen bij lange na niet zoo gevoelig als jij of ik. Waar die menschen, de gewone menschen, zich eigenhjk voortdurend mee bezig houden inwendig, is mij nog nooit recht duidelijk geworden, - ik geloof dat het hunzelf ook niet recht duidelijk is. Hun inwendig leven komt hun niet zoo klaar tot bewustzijn, als het jouwe jou of het mijne mij. Maar daarom kan je ze toch wel aardig vinden, als ze je maar niet te druk om de ooren gonzen. Een mensch als wij heeft in het leven veel te verdragen, maar, och, als hij maar het inwendige licht heeft, dan komt hij overal over heen. En dat inwendige licht heb ik nu door jou, - ik wou zoo graag, dat jij het ook een beetje door mij kon krijgen.

Maar dat zal langzamerhand hoogstwaarschijnlijk wel komen, als je maar aldoor je bewust blijft, als je maar altijd blijft weten en voelen, dat ik jou hef heb, zóó grenzenioos, zóó allesomvattend en zóó zonder-ophouden, als jij nog in de verste verte niet vermoedt.

O, heve Liefl kan je dat nu misschien een beetje kalmeeren? Deze moet nu weg; hij komt om elf uur op de post; dus vanavond krijg je hem om half acht.

Voor altijd met mijn heele hart

jouw eigen Wülem

Sluiten