Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

534

LIEFDESBRIEVEN

je heb mogen krijgen dan ik al had. Het is x/i voor i en ik ga nu maar naar bed.

Jouw eigendom Wülem

O, Lief, Lief! O, wat heeft je spoed-brief me onbeschrijflijk verrukt, - wat ben ik heerhjk en innig gelukkig nu! O, ik moet er je dadehjk óp terug-schrijven, al zijn 't maar een paar woorden, straks schrijf ik toch langer met de post van 10. O, Liefste, wat is het verschrikkehjk hef van je, om me tóch en zóó gauw iets te zeggen over mijn boek, want je vermoedde natuurhjk wel, dat ik brandde van verlangen naar je oordeel er over, - dat ik me in moest houden om er niet aldoor, aldoor over te schrijven. Maar nu weet ik toch al iets, en al komt er nog veel, wat je misschien niet had verwacht, toch ken je nu al het genre van het boek. O, als je dezen ontvangt, heb je 't, wie weet 't, al uit, want je hebt zoo goddelijk vlug gelezen. En daarom zal ik er nu ook maar niets meer van zeggen, aheen, dat ik smacht naar je oordeel, maar, gelukkig weet ik dat nu gauw. O, dat we er niet samen over kunnen spreken, Lief!

O, Wülem, zeg eens, was 't nu, zooals je dacht, dat 't zou zijn volgens hetgeen ik je ervan had verteld?

Lief, weet je, wat ik geloof van mezelf? Dat ik, behalve de gewone vrouwehjke elementen, ook nog iets mannelijks in me heb. Dit drukt 't toch niet goed uit: ik wÜ zeggen, dat ik een Ahnung, een intuïtie heb van het mannelijk gevoel.

Liefste, zeg eens, in dezen roman gaat aües toch heel gewoon en natuurhjk toe, nietwaar? Als andere vrouwen komen op wat men noemt „het mannelijk terrein", dan gaan ze bijna altijd overdrijven, dan zoeken ze naar onnatuurlijke, vreemde, vicieuse toestanden, zooals b.v. Rachüde dat doet. En daaruit bhj kt dan zoo duidelijk het bedachte van den opzet, het gewüde van den loop van het verhaal. Maar ik zeg je, Lief: dit boek is zoo heel natuurhjk en van zelf ontstaan; aüe dingen gebeurden eerst ergens in mijn geest, en dan wist ik ze pas zelf, zoodat ik ze neerschrijven kon. Tot straks, eenige Lief, - ik dank je innig hartelijk voor je zóó spoedig bericht! Met een warmen zoen

jouw eigen Jean

Sluiten