Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE PERIODE

5Ji

nu is er iets goddelijks, iets om-te-aanbidden 200 mooi in mijn lot gekomen: mijn liefde voor jou!

O, wil ik je eens iets 2eggen, Lief? Mijn liefde voor jou is in mijn bestaan, het reddmgsanker, waaraan ik me met wanhopigen angst vast-klemmen blijf: als dat me begaf, dan dreigden me dood

of krankzinnigheid.

O, Liefste, geloof je me nü, geloof je nü in de waarachtigheid van mijn hefde, in de echtheid, de vastheid, de kracht van mijn gevoel voor jou?

Zeg eenmaal „ja" tegen me, - en laten we er dan nooit meer over spreken, Liefste! Want o, ik voel me 200 heerhjk-gelukkig nu, 200 verlangeloos gelukkig, 200 veilig, en als je me nu 2egt, dat jij je óók gelukkig voelt, o, Liefste, wat kan er dan méér, wat kan er dan héérhjker rijn!

O, ik wou, dat je hier was, - ik wou, dat je in mijn oogen kon 2ien, die je onafgewend-klaar 2ouden blijven aankijken, totdat je aües wist, totdat je van ahes was overtuigd, - en dan niets 2ei, maar me alleen in je armen nam, en me zwijgend kuste. O, Lief, ik verlang naar je, altijd door verlang ik naar je, - maar soms 200 verschrikkehjk, 200 heftig, 200 onbedwingbaar, dat ik 't haast niet uithouden kan! Ik wou, dat ik soms, als ik stil te werken 2at, je arm om mijn schouders en je kus op mijn voorhoofd voelde, ik wou, dat ik je eens ineens 2ag 2itten in mijn rooden stoel, - o, ik wou, dat je me antwoorden kon, dat ik je stem hoorde, als ik graag iets wou weten, - ik wou je 2ien lachen, Lief! O, ik tril van geluk als ik aan jouw hier-wonen denk, o, wat 2al dat 2alig, onuitsprekelijk, verrukkend 2ahg rijn!

Met ontelbaar-veel innige 2oenen

jouw eigen Jean

Ik ben 200 dol, dol-bhj met je brief van vanmorgen! Die was, als 't ware, een voor-antwoord op mijn beide brieven van gisteren. Dag, Lief!

# *

Ach, Liefste, ik kan 'tniet helpen, ik weet absoluut niet, hoe het komt, dat ik me een beetje triest voel vandaag. Ik verlang 200 naar je, o, Lief, ik kan je niet 2eggen, hóe erg ik naar je verlang, -

Sluiten