Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

560

LIEFDESBRIEVEN

heen-gebliksemd. (O, wat een woord, - maar 't drukt goed uit, wat ik dan voel.) 't Is een soort waarschuwing, een soort geheimzinnige kennisgeving, die ik pas erken, die ik pas begrijp, als 't werkehjk is gebeurd.

O, Lief, o, heve, heve Lief, luister nu, wat mijn plannetje is: dat je met mijn verjaardag over komt naar den Haag en een paar dagen blijft. Daar! het is er uit! Maar je moet het natuurhjk absoluut en in géén geval doen, als 't je ook maar in 't minst niet convenieert. Want dan wil ik 't veel liever niet, hoe goddehjk ik 't anders ook vind.

O, Liefste, ik wou, dat jij ook in mijn ziel kon zien, hoe die heelemaal aheen vervuld is van jou, hoe daar niets anders in is, dan de waarachtige wil om jou gelukkig te maken, om jóu het heil te geven, dat ik krijg door jou, - o, als je wist, Lief, als je wist, hoe ik bid om de kracht daartoe!

Met een innigen zoen

jouw eigen Jean

* *

Bussum, Parkzicht

Lieve Snoes,

Ik zou wel altijd door kunnen gaan met je te schrijven, en dat vind ik zoo gelukkig, want dat is een bewijs, dat ik mij heelemaal op mijn gemak voel met jou. En dat hoort ook zoo: vind je óók niet, Lief! Want zie nu eens, ahes om mij, zooals om ieder mensch heen, is voortdurend in wisseling: de eene groep menschen, waar je een poos mee hebt omgegaan, verdwijnt opeens of langzamerhand, om plaats te maken voor weer een andere, en zoo gaat 't het heele leven door, dat heb ik al zoo dikwijls bijgewoond. Maar jij aheen bent de mensch, die blijft, en over tien jaar zitten we nog net als nu, wat gelukkiger, weet ik, en minder ver van elkander af, maar toch met hetzelfde gevoel als vandaag. Want ik voel zoo diep, dat mijn zielsgehechtheid-aan-jou niet kan veranderen, en dat ik je altijd zal blijven beschouwen als „Jeanne, mijn eenig en absoluut Lief."

Zoover was ik juist gekomen met mijn avondbrief, den brief, dien ik gewoonlijk 's avonds schrijf, om hem dan den volgenden morgen op de post te doen, daar kwam om kwart over achten de jouwe. O, Lief, wat ben ik innig bhj met dien brief! Ik geloof wel, dat ik eenigszins uit de verte voel, wat je hebt tegen mannen-in-'t-algemeen. En

Sluiten