Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

574

LIEFDESBRIEVEN

mi weet ik pas waarachtig, wat de hefde is, of liever, nu zie ik pas dat zij, meer dan lyriek, want ook werkHjkheid kan zijn.

Lief, 't is zeven uur, nu moet deze weg, als je hem moreen vroee zult hebben. 6 6

Met innige hefde

jouw eigen Wülem

Liefste, o, Lief! je weet niet, wat je voor me bent, - je weet met, en ik zal het ook nooit volkomen kunnen zeggen, hoe absoluutnoodzakehjk jouw leven is voor het mijne, - hoe heerhjk-groot de van jou uitgaande kracht is, die me sterkt en steunt en moed geeft, die me, tegen aües wat komt uit mezelf, beveiligt, die me redt van wanhoop-door-mijzelf gemaakt! Want o, ik heb het je al meer gezegd, en het is voor mij bijna iets mystieks: dat je me dikwijls antwoordt, vóórdat ik iets heb gevraagd, - dat je me dikwijls zegt, juist dit, wat, zonder dat je 't weet, ik zoo diep verlang te hooren. Gisteren, Lief, voelde ik me, zonder positieve reden een beetje stil-droevig en dof, en dacht, zonder dat ik het mijzelf beletten kon, aan aüerlei sombere, donkere dingen, - dat was zoo plotseling over me gekomen, want ik was 's morgens nog heel goed. En nu dienzelfden middag, dat ik me zoo voelde, schrijf jij aan mij: „.. .dan kan óns leven zoo mooi, zoo prachtig worden als nog geen leven op aarde was...", dus, zonder te weten, dat ik die noodig had, gaf je me, door aües wat je zoo schreef, opbeuring troost. Lief, vind toch niet, dat ik 't te dikwijls zeg, want, o, üc zeg het zoo dolgraag: je brieven zijn me zoo'n onuitsprekelijke heerlijkheid, en ik heb ze altijd-door-noodig, Lief! O, ik kan er niet meer buiten, ook al hebben ze maar een minimaal deel van de waarde, die een persoonlijke omgang heeft: ze helpen me, ze geven me opwekking, kracht, ze doen me mijn zwaarmoedigheid overwinnen, ze maken, dat ik werklust en volharding krijg. O, Lief, Lief, je brieven, daar leef ik op, daar leef ik voor, tegenwoordig!

Liefste, lach me er niet om uit, dat ik je dit vertel, zal je niet? Ik heb van klein kind af, en later aldoor, het sterke, inwendige gevoel gehad, dat mijn leven niet gehjk zou zijn aan dat van het hoofd-deel der menschen, dat er eenmaal een wonder in mijn lot gebeuren zou. En dat wonder, dat ik verwachtte, mijn heele leven

Sluiten