Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE PERIODE

575

lang, dat is gebeurd, nu ik jou gevonden heb, Lief! Jij, jij, de man, dien mijn ziel onbewust heeft gezocht, - dien ik vertrouwen kan[ als mijzelf, dien ik liefhebben kan met de waarachtige kracht, die ik in mij voel, die mij begrijpt, en die hooger dan alle andere menschen staat! O, is dat geen wonder, Lief, dat ik je hefhebben mag, omdat je ook van me houdt? - jij, de uitsluitend-eenige, die een mensch-man is, zooals ik een mensch-vrouw ben, en die daardoor aheen mijn natuur, mijn karakter, mijn temperament begrijpen kan. En dit is ook zoo vreemd, zoo iets heel-vreemds geweest: dat ik wist, altijd geweten heb, dat de verandering in mijn lot, de ommekeer, vóór het eind van de eeuw plaats hebben zou, dat ik vóór 1900, óf: boven ahes gelukkig, óf: dood zou zijn. En mijn geluk is in 1899 gekomen.

Wat „Hartstocht" betreft: Zaterdag of Maandag worden de recensie-exemplaren verzonden.

Dat stuk van Heyermans had ik al gelezen, maar om je de waarheid te zeggen, ik had niets van dien idioten onzin begrepen. Je vergehjking met dien venter vind ik in één woord prachtig, Lief!

Nu eindig ik maar weer, want ik moet nog aan mijn broer schrijven, en vóór tweeën mijn bundel aan Veenstra terug-zenden, waarin ik de volgorde nog wat veranderen wou. Dag, heve, heve Lief!

Met teedere zoenen-van-hefde

jouw eigen Jean

* *

Bussum, Parkzicht 10 Aug. '99

Ziezoo, heve Schat, je brief voor morgenochtend is om zeven uur op de post gekomen, dus die bereikt je morgenochtend vroeg weer. Nu ga ik den brief schrijven, die morgenochtend op de post gaat. Maar voorloopig zal ik het daar niet ver in brengen, want zoo meteen moet ik beneden gaan theedrinken, rittende voor het huis met de Linn's, en daar wacht ik dan op de post. Alvast mi echter wü ik je zeggen, wat geweldig in mij opkomt, wat ik niet inhouden kan.. dat ik je liefheb, je hefheb, je liefheb. Hoor je 't, Lief? Ik heb je hef, en ik zal je altijd hefhebben zonder vermmdering, zonder emd. Hoor je 't, Lief, hoor je 't?

Sluiten