Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE PERIODE

655

Bussum, Parkzicht 21 Aug. '99

O, allerliefste, eenig Lief voor altijd,

Ik vind het 200 vervelend voor je, als je aldoor een brief van den vorigen dag krijgt, zooals tusschen den Haag en Bussum meestal moet gebeuren.

Daarom schrijf ik je nu weer. Ik vind het 200 verrukkehjkheerlijk, dat ik mij tegen jou 200 kan uiten. Want dat kan men in 't leven nooit doen, dat weet je wel. Alles wat men 2egt, tegen andere menschen, wordt dikwijls expres, of ook wel uit domheid, verkeerd begrepen, en dan 200 in de wereld gebracht. Bituïtief merkte ik dat, geloor ik, al als kind, 2onder 't me bewust te worden, natuurlij k, en 200 ben ik een 2wijger geworden en gebleven, tot aan den tijd, dat ik jou leerde kennen. Jij bent de eerste en eenige mensch, tegen wien ik mij uiten kan, en dat 2al natuurlijk hoe langer hoe meer gebeuren, hoe meer wij met elkander omgaan.

Eerst een klein praktisch ding. Ja, Lief, stuur Hein dan zoo'n ingenaaid exemplaar van Hartstocht. Hein is iemand, waar wij ons heele leven mee samen zullen bhjven. Hij is nooit een ruaemaker of een kletskous of een pedant of een nijdigaard geweest; hij leeft inwendig, voor zichzelf, een heel mooi geestelijk leven van fantasieën en abstracties, vaag en „unbestimmt", en waar hij droomerig naar zit of loopt te kijken, terwijl hij er van tijd tot tijd wat van opschrijft. Als je hem goed kent, zal je geloof ik, veel sympathie voor hem krijgen, omdat hij zoo verschrikkehjk, wat je noemen kan „onschuldig is.

Ik stuur tegelijk met deze een briefje aan Hein weg, in de hoop, dat het hem bereikt, om 2ijn juist adres te vragen: dan 2al ik dat jou schrijven, en dan stuur je, 2ooals ik hoop, je boek aan hem. Ja, 2et er dan maar in als je wilt, aan Hein en Dientje Boeken.

Nu, Liefste, Allerliefste, Eenig-Liefste, een teederen kus 2endt je in gedachten

jouw eigen Willem

♦ *

O, Liefste, je brief van half vijf heeft me 200 2ahg-bhj gemaakt. Want die heeft me 200 de vaste overtuiging gegeven, dat je me gelooft, dat je nu weet, dat alles wat ik ge2egd heb, waarheid is,

Sluiten