Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE PERIODE

66?

„Jean zijn zonder-kriebelen." Waarop ik je teeder-zacht aan mijn hart druk, met een losse beweging vol ingehouden aandoening, en de oogen ten hemel slaande, roep ik uit: „Ik ben haar Willy en zij is mijn Jean!"

Nu moet ik gaan koffiedrinken.

De koffie is afgeloopen.

Heusch, Jean, je kunt niet begrijpen, hoeveel ik van je houd! Het gevoel van mijn hefde zit tot in de fijne, nauw-zichtbare haartjes boven op mijn hand. En ik wou zoo, dat ik altijd bij je kon zijn!

Ik vind het zoo'n verrukkelijk idee, dat ik zoo zielseigen met je kan wezen! Dat gebeurt niet zoo heel veel tusschen de menschen, want de mannelijke helft heeft meestal dingen, waar hij de vrouw maar buiten laat: zaken, speciale opvattingen enz. Maar die mag je bij mij aUemaal haarfijn weten; als ik er met aan mocht denken, ze uit mijzelf te verteUen, dan vraag je ze maar.

O, je bent zoo'n ontzettende, driedubbel overgehaalde snoes!. In jou vereenigen zich, van jou stralen uit aUe glorieus-eenvoudige elementen van het mooi-menschelijke. Ik heb je doen en je laten in zijn geheelen omvang, - natuurlij kerwijze voor zoover die mij bekend is geworden, - vanzelf overdacht, en ik heb toch geen enkele fout, wat men zoo zou kunnen noemen, in je ontdekt.

Mijn hefde voor jou is dus volmaakt gerechtvaardigd, ook voor mijn onderzoekende verstand.

Ik ben vandaag begonnen een boekje te lezen van Tolstoj, getiteld: De Christelijke Leer, dat mij heel interessant hjkt. Tolstoj tracht daarin het onzegbare onder woorden te brengen.

Zaterdag ben ik verzocht bij Alberdingk Thym te Baarn. Nu, Jean, deze brief wordt, door Hol, niet zoo lang als gewoonlijk. Tot vanavond.

Met onvergankelijke hefde

jouw Willem

* *

O, Liefste, wat was ik verrast door je brief. Want je schreef: „Ik ga vanmiddag met Hol wandelen," en dus dacht ik, dat je geen tijd zou hebben gehad, maar daarom was het ook des te heerlijker, lief! O, je brieven, je brieven, als ik die niet had! Je weet niet, wat een innig-groot genot je er mij mee geeft!

Sluiten