Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE PERIODE

683

O, Liefste, weet je, wat me 200 diep, 200 heel-diep gelukkig heeft gemaakt, in je spoed-brief, dien ik om half vier kreeg. Je schreef daarin, dat je met mij het gevoel van alleen-2ijn niet meer had, - en dat verrukt me eindeloos, dat maakt me heelemaal, heelemaal vervuld van vreugd. Hoeveel heerhjker 2al dan alles nog 2ijn als we elkaar werkelijk altijd zullen kunnen 2ien en spreken, 200 lang en 200 dikwijls als we dat 2elf maar willen, Lief!

Toevallig heb ik je vanmorgen geschreven, dat ik je natuurlijk en in elk geval 2ou komen halen, dus, Liefste, als je me nu den trein opgeeft, dan kan je er vast van op aan, dat ik aan den trein ben.

Ik ben verlangend te weten, hoe je het bij Hein en Dientje hebt gehad, of het er ge2ellig was, en of hun huis je nogal aardig leek. Morgen ga jij naar van Deyssel, en ik moet naar Veenstra, dus 2al ik niet 200 heel veel tijd hebben om te schrijven, Lief, hoewel je toch natuurlijk je avond-brief krijgt, en Zondagmorgen nog een, maar Zondag 2elf 2al ik maar niet meer schrijven, die brief 2ou je misschien niet meer bereiken, Lief.

O, Lief, wat waren die verzen in je brief weer magnifiek. „Ik dek met de vlag van ons beider gezag mijn manlijke fierheid," dat vond ik bewonderenswaardig mooi. En dan dat lange vers met den aanvang: het zoenen-milhoen! 't Is me alleen aan het slot een beetje te luguber, en als je maar eenmaal hier ben, Lief, dan zal het dat jou ook wel blijken te zijn! O, arme Lief, die „om zijn smart te temmen", de zee gaat bezwemmen, - als 't niet zoo vreeselijk treurig was, zou ik er om moeten schateren, heusch, - maar ik bedenk me, dat mag ik doen, want zoo'n erg verdriet zal ik je heusch nooit berokkenen, Lief! Maar het aUermooiste en aheraandoenhjkste vond ik toch je gloeiend hart, dat als een vuurtoren door mist en wolken blijft boren, - dat is wel het comble van gloed! -

9> je bent zoo'n schat van een Lief, en ik ben 200 verschrikkehjk bhj, dat je komt. Ik 2end je nu ook voorloopig 999999 zoenen, de rest, om het millioen vol te maken, krijg je Maandag dan. Neen, nu plaag ik je: als je wilt, nog véél meer dan een millioen! o, als je eerst maar nier bent, Liefste, Liefste, mijn Lief!

In heden-en toekomst-en-eeuwigheid:

Jouw eigen Jean

Sluiten