Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 13 —

breiding die door eenige hoogleeraren aan hunne instituutsboekerijen wordt gegeven (1).

De verbinding van de plannen voor het boekenmagazijn met de instituutskwestie en de daarmee samengaande voortdurende meeningsverschillen hadden tot gevolg dat de reeds in 1924 dringend noodzakelijke bouw van een boekenmagazijn steeds uitgesteld werd. De daardoor sedert 2 jaren veroorzaakte opstapeling van tienduizenden boeken en de daarmee samengaande desorganisatie neemt hand over hand toe.

Deze desorganisatie is voor een nog grooter deel veroorzaakt door de voortdurende inmenging van enkele hoogleeraren in de werkzaamheden van den bibliothecaris en door de tengevolge daarvan voor hem bestaande noodzakelijkheid om allerlei werkzaamheden te verrichten die hem verhinderen zijn

(1) Zie de op deze kwestie betrekking hebbende passages van twee dezer rapporten p. 19-23. In het eerste, dat geschreven is in 1924, dus vóór de opening van de leeszaal, voorzag ik reeds het ongunstig resultaat van de toepassing van het door mij bestreden systeem. Het tweede rapport bewijst dat ik goed gezien had.

Sluiten