Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

brengen. Nu dit streven na drie jaren nog geen resultaat heeft opgeleverd, is het mij tot mijn groot leedwezen niet mogelijk nog langer de verantwoordelijkheid te dragen en zie ik mij genoodzaakt Uw college te verzoeken mij tegen 1 Mei a. s. eervol ontslag te willen verleenen als buitengewoon hoogleeraar en bibliothecaris Uwer Universiteit.

Met de meeste hoogachting, heb ik de eer te zijn van Uw College de dw. dr.

(w. g.) H. de Vries de Hebkelingbn.

Sluiten