Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IIL

— De Bibliothecaris aan het College van Curatoren.

Nijmegen, 18 September 1925.

Deze uiterst ongunstige resultaten (van het leeszaalbezoek) zijn vooral te wijten aan de groote teleurstelling die het Nijmeegsche publiek heeft ondervonden toen bekend werd dat nagenoeg alle werken van eenig belang in de instituten geplaatst zijn en niet uitgeleend of in de leeszaal ter inzage gegeven mogen worden. Door leeraars, geestelijken, advocaten en door vele andere academisch gevormde inwoners van Nijmegen werd er bij mij tegen dezen toestand geprotesteerd. Ik ontving honderden aanvragen waaraan ik niet kon voldoen omdat de boeken zich in de instituten bevonden. Het bezoek der leeszaal heeft daar natuurlijk ook onder te

Sluiten