Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 23 —

den. Verder kunnen er uit het magazijn elk jaar die werken gebracht worden, welke betrekking hebben op de door den betrokken hoogleeraar gegeven colleges. Alle andere werken zijn voor een instituutsbibliotheek luxe. Een luxe die een oude en rijkvoorziene bibliotheek zich kan veroorloven, maar die voor onze jonge en slechtvoorziene bibliotheek noodlottig kan worden. Het eenige wat aan den overdreven toevloed van boeken naar de instituten paal en perk kan stellen, is de beperkte ruimte waarover ze beschikken. Een vergrooting of vermeerdering, behalve van dat voor Nieuwe-Letteren, dat inderdaad veel te klein is, zou dan ook de meest ongunstige invloed op de gezonde ontwikkeling der bibliotheek uitoefenen.

Sluiten