is toegevoegd aan je favorieten.

Karakter

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5

boorte, noch het geld, noch het uiterlijk kan iemand den waren adel geven, maar dat kan men zelf alleen, door een edel karakter te vormen. Karakter is de schoonste ridderorde, een goed karakter is de ware adel. Een goed karakter is mooier dan eene mooie carrière, want het eerste heeft men steeds door verdienste en de tweede heeft men dikwijls door gunst. De ware adel is karakteradeL

Met de geboorte heeft het karakter niets te maken. Een goede stamboom kan samengaan met een slecht karakter. Men vindt in hetzelfde geslacht goede en slechte karakters. De afstamming vormt het lichaam, de opvoeding vormt het karakter. De geboorte kan eenen mooien naam geven, het karakter geeft eenen goeden naam. Onze waarde ligt niet in onze voorouders maar in onzen persoon. Het karakter wordt niet geërfd maar gemaakt. De geboorte is toevallig, het karakter niet. Geboorte adelt niet.

Karakter is meer waard dan geld. Eenig geld is noodig en dikwijls moeilijk genoeg te krijgen, maar veel geld is gevaarlijk. Veel geld kan een vloek of een zegen zijn, al naar mate het karakter is. Voor geld kan men veel koopen, maar de kostbaarste zaken niet. Liefde, vriendschap, hoogachting en zelfvoldoening (om van gezondheid hier niet te spreken) zijn voor geld niet te koop, maar voor karakter wel.