Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

een dier is precies dezelfde als de ikheid van een mensch, het verschil bestaat alleen in de woning dier ikheid. De dieren mogen niet kunnen spreken en minder goed kunnen denken, zij zijn even vatbaar voor lijden als en nog meer vatbaar voor angst dan de menschen. Behalve het op de minst pijnlijke wijze slachten tot voeding en het dooden tot verdediging is elk verzuim van welwillendheid tegenover dieren eene zeer groote karakterfout.

Niet altijd kunnen de zorg voor anderen en de zorg voor zichzelven samengaan en dan moet de laatste het veld ruimen. Bij ongelukken en bij nationale rampen neemt de welwillendheid den mensch geheel in beslag en neemt zij den vorm aan van zelfopoffering en belangeloosheid. De plicht der naastenliefde laat dan geene ruimte voor het zich zeiven onderhouden en het leven voor het vaderland verandert dan in het sterven voor het vaderland. De schoonheid van den welwillenden karaktertrek komt dan geheel aan het licht.

Het rijk der verbeelding levert ons een mooi voorbeeld van zelfopofferende liefde. Dickens beschrijft in zijn meesterwerk de verliefdheid van David Copperfield op kleine Dora „het kindvrouwtje" en de met hem als zuster opgevoede Agnes steunt hem in zijn huwelijksaanzoek bij haar. Toen Copperfield

Sluiten