Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

BESCHEIDENHEID.

Er is niets belachelijker dan pedanterie. Dit is zoo waar, dat, indien men pedante menschen deed optreden in eene kinematograaf of hunne gemaakte stem nabootste in eene gramophoon, zij zeiven zouden gaan lachen. Indien men niemand eerde dan om zijne verdienste, zoude de pedanterie spoedig uitgestorven zijn. De hofhoudingen, de adellijke titels en de ridderorden doen op dit gebied veel kwaad. Het is dikwijls dwaasheid zich knapper te wanen dan anderen. Vooral bij goede menschen komt de kunde niet zoo spoedig aan het licht. Menigeen is knapper dan hij schijnt. Men moet zich nooit op den voorgrond maar altijd op den achtergrond plaatsen. Het beste middel tegen pedanterie is omgang met anderen. Eenzaamheid kweekt groote denkers maar ook pedante menschen. Men moet zoo bescheiden mogelijk zijn.

De pedante man negeert iedereen, groet niemand het eerst, laat niemand voorgaan, spreekt iedereen tegen en kan geene tegenspraak verdragen. Hij heeft altijd het hoogste woord. Hij haalt zijnen neus op wanneer gij redeneert. Hij staat op wanneer gij debatteert. Hij converseert niet, hij geeft les. Hij weet alles beter. Hij heeft altijd gelijk. Hij ziet tegen

Sluiten