Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53

bruik van kracht haten. Strijdlustige jongens moeten langzamerhand vredelievende mannen worden. De opvoeding moet niet alleen mannen maar ook beschaafde mannen maken. Niet uit vrees maar uit welwillendheid en rechtvaardigheid en ook uit zelfrespect moet het vechten nagelaten worden. De jeugd moet inzien, dat de oorlog onbeschaafd is.

Haat den oorlog, want hij verspreidt ondenkbaar veel pijn, leed, armoede en onrecht. Tegenover den moed, dien hij kweekt, staat de ruwheid, welke hij doet ontstaan. Hebt den vrede lief, want hij verspreidt welvaart. De oorlog is het bloedige slagveld, de vrede is het wuivende graanveld. Gelukkig het land, dat het vredespaleis herbergt I Vereert het denkbeeld der arbitrage. Verspreidt de waarheid, dat door de staten gekozen scheidsrechters de souver einiteit der staten niet wegnemen. Herinnert alom, dat de uitspraken dier arbiters ook zonder uitvoerende macht altijd gehoorzaamd zijn. Strijdt voor vrede door rechtspraak en door eene voortdurende gemeenschappelijke krijgsmacht!

VERDRAAGZAAMHEID.

Men moet alles verdragen behalve de onverdraagzaamheid. De wetgever moet de onverdraagzaamheid tot misdrijf maken. Dan zullen de heeren onverdraag-

Sluiten