Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

60

goed samengaan. Flinkheid is toegepaste geestkracht. Geestkracht wordt dikwijls aangezien voor karakter, maar is slechts de ruggegraat daarvan. Men moet zich zooveel noodig verdedigen.

Geestkracht is vooral noodig om staande te blijven in den strijd des levens. Te midden van het gunstbetoon der wereld, omringd door egoisten, staande in eene zee van onrecht, moet onze geestkracht de rots zijn, waarop ons beginsel rustig staat. Zonder geestkracht missen wij de kalmte, noodig voor onze dagelijksche taak. Met geestkracht weten wij moed te houden bij alles, wat ons overkomt. Zij doet ons volhouden, waar anderen nedervallen. Zij doet ons de teleurstellingen dragen, welke aan niemand bespaard worden. Zij geeft ons levenslust en stervensmoed.

BESLUIT.

Aan alles moet een einde komen, ook aan de opsomming van goede karaktertrekken. De lijst is uit den aard der zaak niet volledig, maar ik meen de voornaamste bestanddeelen van een goed karakter te hebben opgenoemd. Ik zoude bij voorbeeld nog den gemeenschapszin hebben kunnen noemen, maar ik heb mij ver willen houden van alles, wat niet ge-

Sluiten