Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31

1927

Maar die zelfmoord zal op het tooneel alleen dan ware voldoening bij den toeschouwer vermogen te wekken, wanneer die niet alleen dienst doet om een einde te maken aan het zieleleed der heldin, maar in een geval als dat van Phaedra voorafgegaan wordt door eene openhartige bekentenis van de valschheid der ingebrachte beschuldiging, nadat hij, dien zij zoo vurig minde, daaraan ten slachtoffer is gevallen. Zoowel Seneca als Racine hebben het dan ook niet aan zulk een bekentenis, even vóórdat de heldin den laatsten adem uitblaast, doen ontbreken, terwijl Euripides voor de onthulling der waarheid eene Godin te hulp roept.

Sluiten