Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontleeningen in Du Bartas' La Loy omtezien, dat deel van de Seconde Semaine waar de geschiedenis van Mozes behandeld wordt. Camille Looten, in zijn Etude littéraire sur le poète néerlandais Vondel en Dr. A. Hendriks, schrijver van Joost van den Vondel en G. de Saluste Sr. Du Bartas, hebben aangetoond dat ze er te vinden zijn. Nochtans niet in groot aantal en niet zoo dat zij het Pascha, in welk onderdeel ook, het karakter van een vrij en oorspronkelijk werk ontnemen. Dit is te opmerkelijker omdat, toen Vondel het bij de uitgaaf in 1612 vooraf deed gaan door een opdracht-brief in fransche verzen, zoo overtuigend bleek hoe ingaand zijn studie van Du Bartas moet zijn geweest.

Dr. A. Beekman, schrijver van Influence de Du Bartas sur la Littérature néerlandaise, zegt ervan: „Dès le début, 1'influence de Du Bartas est sensible a chaque vers; il est facile de voir que Vondel ne connait que son école, il 1'imite en tout et pour tout.... versification, rhythme, syntaxe même, tout nous révèle une longue et patiënte imitation. La valeur grammaticale de cette dédicace nous montre également, que Vondel a appris le francais dans Du Bartas et non autre part."

Of het nu desondanks niet waar kan zijn dat hij, toen reeds, fransche drama's gelezen heeft? Ik ben wel geneigd het aantenemen. Om meer te weten zou men zijn aandacht moeten richten op de koren van het Pascha en,zien of die tenminste éen even duidelijk aanwijsbare navolging aan 't licht brengen als een koor in de Hierusalem Verwoest. Zoolang

29

Sluiten