Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En noemt hem zijnen Zoon, een Zoon, die hem behaeght, En daer de vaderschap met recht haer naem af draeght, Gelijck de zoonschap neemt haer oirsprong van den Vader. Wat straelden deze beide, onscheibaar hecht tegader Verknocht, toch anders dan den Geest der liefde, een gloet Des Vaders, en des Zoons, van wederzy gevoedt?

Dit is, in het lange, hetzelfde wat Dante in zijn onvergelijkelijke kortheid zegt:

O eeuwig licht, dat in u zelf besloten

Uzelf begrijpt, en door uzelf begrepen

En u begrijpend, lacht door liefde omvloten!

Maar wat is het anders dan het innerlijk leven van de menschegeest, als eeuwig en zelfgenoegzaam voor al het bestaande in de plaats gesteld.

132

Sluiten